Program EU za oporavak od poplava – opšte informacije

Istražite najnoviju publikaciju sa osnovnijm podacim o Programu EU za oporavak od poplava ovdje: http://archive.europa.ba/documents/delegacijaEU_2014120911595031bos.pdf

Europa.ba