Otpravnik poslova Delegacije EU, dr Daviddi, šef Kooperacija Asin, ambasadori i diplomate zemalja članica EU u posjeti Orašju i Odžaku

Otpravnik poslova Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, Dr Renzo Daviddi, i šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH Melvin Asin, zajedno sa ambasadorom Švedske Fredrikom Schillerom, ambasadorom Hrvatske Ivanom Del Vecchiom, ambasadorom Holandije Jurriaanom Kraakom, ambasadorom Slovenije Iztokom Grmekom, zamjenikom šefa misije Rumunije Dorinom Popescuom, zamjenicom/otpravnicom poslova Češke Republike Klarom von Kriegsheim Kadlecovom, i službenicom u ambasadi Švedske Karin Lissola, posjetili su danas Orašje i Odžak.

Fokus posjete je bio na lokacijama koje su pretrpjele štete nakon katastrofalnih poplava u maju ove godine, a koje su obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava kojega financira Evropska unija.

U općini Orašje, predstavnici Delegacije EU, ambasadori i diplomate zemalja EU posjetili su dvije kuće u selu Vidovice, koje su obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava.

Do sada je u okviru ovog programa Orašju obnovljeno 25 kuća, a obnova još 48 kuća je u toku, dok je u ovoj općini planirana obnova ukupno 242 kuće, sve u vrijednosti 1.051.727,00 EUR (2.057.000,00 KM).  

Ostale aktivnosti u okviru ovog programa u općini Orašje uključuju obnovu 5 škola i dodjelu bespovratnih sredstava za oporavak 2 mala i srednja poduzeća (MSP). Ukupna investicija u općini Orašje u okviru EU programa za oporavak od poplava iznosi 1.47,838,14 EUR (2.890.400,17 KM).

“Poplave su u Orašju najviše štete prouzrokovale na stambenim i  privrednim objektima kao i u poljoprivrednom sektoru,  i šteta se procjenjuje u milionima eura. Drago mi je što smo danas sa našim donatorima posjetili dvije obitelji čije su kuće obnovljene u okviru EU programa za oporavak od poplava. Vidjeli smo šta je do sada urađeno, i razgovarali o opcijama za čak  efikasnije pružanje pomoći na terenu,“ rekao je načelnik općine Orašje, Đuro Topić.

Predstavnici Delegacije EU u BiH, ambasadori zemalja članica EU, i diplomate su također prisustvovali ceremoniji organiziranoj povodom zvanične primopredaje plastenika između Udruženja DEMIRA i Srednje strukovne škole u Orašje i Srednje škole u Odžaku. Plastenike je osigurala EU u okviru projekta kojeg financira „Podrška protuminskim akcijama i društveno-ekonomskom razvoju u BiH“. Plastenici su dio tekuće podrške EU kojom se povezuju projekti protuminskih akcija sa kreiranjem održivih izvora prihoda za korisnike projekta.

Otpravnik poslova Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, Dr Renzo Daviddi  je istakao u svom obraćanju na ceremoniji: “Protuminske akcije koje spašavaju živote su i dalje važan prioritet za EU. Od 1996. godine EU je u ovom sektoru financirala 61 projekat u vrijednosti gotovo 46 miliona EUR. Pored deminiranja, sada pružamo dodatnu pomoć zajednicama u područjima gdje je povećan rizik od mina kako bismo kreirali održive izvore prihoda za njih i na taj način poboljšali njihovu društveno-ekonomsku situaciju. Ovakav holistički pristup pomaže ljudima na dva fronta: unaprjeđuje njihovu osobnu sigurnost uklanjanjem mina, i istovremeno omogućava povećanje prihoda njihovih domaćinstva.“

U općini Odžak, predstavnici Delegacije EU u BiH, ambasadori zemalja članica EU i diplomate su posjetili Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ u Prudu, koja je također obnovljena u okviru EU programa za oporavak od poplava. Završeni radovi na školi su obuhvatili obnovu električnih instalacija, novi sanitarni sistem, podne obloge, zamjenu drvenarije, obnovu unutarnjih zidova i postavljanje termo-fasade, kao i obnovu sistema grijanja, a ukupna vrijednost radova je 40.076,34 EUR (798.382,51 KM), dok je dodatnih 5.965,07 EUR (11.666,66 KM) donirano za namještaj i ostalu opremu.

“Želim se zahvaliti svima koji su pomogli realizaciju ovog projekta, jer je našoj djeci na taj način omogućeno da se vrate u svoje škole, da opet sjede u svojim školskim klupama nakon razornih majskih poplava“, rekla je Nada Bačić, direktorica Osnovne škole „Vladimir Nazor“.

Ostale aktivnosti EU programa oporavka od poplava u općini Odžak uključuju obnovu 6 škola, 2 mosta i jednog puta, obnovu 273 kuće, kao i dodjelu bespovratnih sredstava za oporavak jednog MSP, što sveukupno iznosi 1.453.911,90 EUR (2.843.604,52 KM).

Načelnik općine Odžak, Hajrudin Hadžidedić, rekao je: “Drago mi je što je u okviru ovog programa također obnovljena infrastruktura, zajedno sa kućama i drugim objektima koji su poplavljeni, jer je to veoma važno. Jedan od tih objekata je i škola koju smo danas posjetili u Prudu. Tamo gdje ne postoji infrastruktura, nema ni ljudi”.

Ukupna planirana investicija za Posavski kanton (koji uključuje općine Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac) u okviru EU programa za oporavak od poplava je 4.347.586,14 EUR (8.503.139,4 KM).

Tokom posjete ovim općinama, ambasadori i diplomate EU su također istakli važnost jačanja otpornosti od poplava u BiH, a nakon regionalne konferencije o zaštiti od poplava čiji je domaćin bila EU u Briselu 24 . novembra 2014.

“U Holandiji, kojoj prijetnje od poplava nisu nepoznanica zbog njenog geografskog položaja, različiti segmenti društva su još prije 1500 godina shvatili da su zajedničke akcije i međusobna saradnja ključni u zaštiti zemlje od rizika od poplava jer su svi jednako pogođeni ovim rizikom. Zajednički napori na izgradnji zaštite od poplava, kada sve vlasti i elementi društva aktivno učestvuju, su neophodni na širem području zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na lokalno vlasništvo i inicijative”, izjavio je Jurriaan Kraak, ambasador Holandije u BiH.

“Mjere koje treba provesti u BiH na jačanju zaštite od poplava trebaju biti odlučne i započeti bez odlaganja. Ove mjere također trebaju biti održive kako bi  buduće generacije imale korist od toga”, dodao je Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH.

EU program za oporavak od poplava pokrenut je sa ciljem ponovne uspostave normalnih uvjeta za život u lokalnim zajednicama i osiguranja da pomoć dođe do najugroženijih nakon majskih poplava. Sredstva se koriste za obnovu javnih usluga i infrastrukture, sanaciju stambenih jedinica za najugroženije građane, kao i za društveno-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć je dio sredstava koja se Evropska unija obavezala da će izdvojiti na donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu 2014.g. Aktivnosti se fokusiraju na obnovu 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 stanovnika, i ključne javne usluge i infrastrukturu (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, i manje ceste i mostove) na 50 lokacija, kao i pružanje pomoći za očuvanje i otvaranje oko 2.000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Izbor korisnika se zasniva na Procjeni potreba za oporavak i javnim pozivima, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starije osobe, obitelji s djecom, i osobe sa posebnim potrebama.

Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba