Odabrano 56 malih i srednjih preduzeća u BiH za dodjelu bespovratne pomoći u sklopu Programa EU za oporavak od poplava

Nakon strogog procesa odabira i evaluacije aplikacija pristiglih na javni poziv, EU Program za oporavak od poplava je odabrao 56 malih i srednjih preduzeća (MSP) iz 24 općine u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, za dodjelu bespovratne pomoći za oporavak od poplava. Odabranim preduzećima će biti dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu višem od 1.43 miliona EUR (2.8 miliona KM) finansijske pomoći od Evropske unije.

Kroz dodjelu ovih bespovratnih sredstava, Evropska unija ima za cilj da pomogne u očuvanju radnih mjesta ugroženih štetama koje su prouzrokovale majske poplave; da podrži proizvodni kapacitet malih i srednjih preduzeća; te otvaranje novih radnih mjesta u poplavljenim područjima. Krajni cilj je da se očuva i otvori do 2000 radnih mjesta.

Na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su se mogla prijaviti MSP koja se bave proizvodnom i proizvodno-uslužnom djelatnošću a koja su registrovana na području općina/opština Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, Žepče, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modriča, Laktaši, Srbac, Šekovici, Vukosavlje, Donji Žabar, Čelinac, Brčko.

Ukupno je primljeno 458 aplikacija, a pri odabiru su korišteni sljedeći kriteriji: (i) da je preduzeće pretrpilo materijalnu štetu od poplava na ključnim materijalnim sredstvima, (ii) da je pravno lice u privatnom vlasništvu koje se bavi proizvodnjom i/ili proizvodno-uslužnom djelatnošću, (iii) da zapošljava 5 ili više radnika, (iv) da ima rasprostranjenu komercijalnu uvezanost s dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači), (v) da je ostvaren pozitivan  poslovni rezultat u prošloj fiskalnoj godini, i (vi) da preduzeće ima potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja uključujući i one prema uposlenicima.

Proces odabira se odvijao u dvije faze, i sastojao se od provjere usklađenosti prijava i evaluacije po kriterijima za odabir iz javnog poziva, te terenskih posjeta. Komisija za evaluaciju koju su predvodili članovi UNDP-a u BiH (kao glavni partneri u implementaciji projekta) je provela vrednovanje i bodovanje aplikacija po utvrđenim kriterijima, te predložila rang listu pristiglih aplikacija baziranu na osvojenom broju bodova. Odluka komisije je konačna, ali svaka dodjela bespovratnih sredstva podliježue dubinskom procesu kontinuirane provjere ispunjavanja uslova i kriterija. U slučaju da se naknadnom terenskom posjetom utvrde bilo kakve neregularnosti između informacija dostavljenih u aplikaciji i stvarnog stanja na terenu, odobrena finansijska sredstva mogu biti povučena. Uz sredstva odobrena od strane EU Programa za oporavak poplava, svi primatelji pomoći moraju obezbijediti i dio vlasitih sredstava.

Cjelokupna lista malih i srednjih preduzeća koja su odabrana za bespovratnu pomoć slijedi.

U području sjeverno-istočnoj BiH odabrano je 26 preduzeća:

Općina/Opština

Ukupan iznos za finansiranje (KM)

Bijeljina:

210,000

PRODUKT D.O.O.

50,000

ENERGOTERM D.O.O.

30,000

RAŠEVIĆI D.O.O.

60,000

ORTODADO D.O.O.

20,000

KIKO D.O.O.

50,000

Šamac:

60,000

MMB-INEXCOOP D.O.O

60,000

Šekovići:

50,000

KONFEKCIJA MAJA D.O.O.

50,000

Vukosavlje:

60,000

SLOGA LAGERFELD D.O.O

60,000

Modriča :

100,000

NOVOPROM D.O.O.

60,000

HEMO-PRAL D.O.O.

20,000

VESIĆ D.O.O.

20,000


Općina/Opština

Ukupan iznos za finansiranje (KM)

Brčko:

210,000

OBALA II D.O.O.

60,000

GAS-PETROL D.O.O.

70,000

VOĆAR D.O.O.

80,000

Domaljevac:

30,000

ARGUS D.O.O.

30,000

Lukavac:

210,000

BAUKLAR D.O.O.

70,000

BOSNA-NILESS D.O.O.

70,000

KEMIS-BH D.O.O.

70,000

Odžak:

70,000

MLIN MAJIĆ D.O.O.

70,000

Orašje:

110,000

DEJOKOP D.O.O. BOK

60,000

JASMIN D.O.O.

50,000

Srebrenik:

190,000

AKSEMONT D.O.O

40,000

HERCEG D.O.O.

80,000

VOĆNI RASADNIK D.O.O.

70,000

Tuzla:

60,000

ANAIS KOMERC D.O.O.

60,000

Živinice:

20,000

MINALLI D.O.O.

20,000


U području Banja Luke odabrano je 13 preduzeća:

Općina/Opština

Ukupan iznos za finansiranje (KM)

Banja Luka:

230,000

EXCLUSIVE LINGERIE D.O.O.

60,000

SUPER PREMIX D.O.O.

30,000

EURO LAB D.O.O.

50,000

DEVIĆ-TEKSTIL D.O.O.

90,000

Prijedor:

120,000

INSTALO-KOMERC D.O.O

50,000

MB MODUL D.O.O.

20,000

LIM-PROFI D.O.O

50,000

Laktaši:

150,000

ELIM D.O.O.

70,000

EKO-BEL D.O.O

30,000

VENDOM D.O.O.

50,000

Srbac:

40,000

MAŠINSKA PRERADA METALA MPM  D.O.O

40,000

Čelinac:

100,000

FLO-GRANIT D.O.O.

50,000

MAXCOMERC D.O.O.

50,000


U području Doboja odabrano je 5 preduzeća:

Općina/Opština

 

Ukupan iznos za finansiranje (KM)

Doboj:

240,000

SAŠA TRADE D.O.O.

50,000

EUROKART D.O.O.

50,000

STATOR GS D.O.O.

40,000

MN -FLEX D.O.O.

40,000

PREMIER D.O.O

60,000


U srednjoj Bosni odabrano je 12 preduzeća:

Općina/Opština

Ukupan iznos za finansiranje (KM)

Maglaj:

420,000

BAS D.O.O.

80,000

GEO-PUT D.O.O

50,000

SARAJ MILK D.O.O.

80,000

ZANATI D.O.O.

20,000

NON STOP PPS D.O.O.

70,000

CONING AG D.O.O.

20,000

DKM GRADNJA D.O.O.

40,000

SIROVINA EKO D.O.O

60,000

Zenica:

60,000

PERO ZENICA D.O.O.

60,000

Žepče:

140,000

SARAJLIĆ PROM D.O.O.

60,000

ELMONT D.O.O.

70,000

BOSITEX D.O.O

10,000


EU Program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, sanaciju stambenih objekata za najugroženije, te socioekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su usmjerene na sanaciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana i ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika se bazira na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba