EU podržava funkcionisanje socijalne skrbi u područjima ugroženim poplavama sanacijom Centara za socijalni rad

Značaj funkcionisanja sistema socijalne skrbi raste nakon prirodnih katastrofa, kako je bilo i u Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. Stoga su se na listi prioritetne infrastrukture za sanaciju u okviru EU Programa za oporavak od poplava pored školskih i zdravstvenih ustanova, našli i centri za socijalni rad. Korist od pomoći EU u oporavku od poplava centri za socijalni rad u Bijeljini, Maglaju, Doboju, Olovu i Šamcu.
 
Ukupna vrijednost investicije EU u sanaciju centara za socijalnu rad iznosi gotovo 200.000 EUR (400.000 KM). Zahvaljujući finansijskim sredstvima EU, rezultati na terenu su već vidljivi. Centar za socijalni rad u Doboju od prošle sedmice ponovo pruža svoje usluge građanima u potpunosti saniranim prostorijama. Sredstva EU su utrošena za postavljanje novih podova u zgradi, zamjenu vanjske stolarije, električnih instalacija i rasvjetnih tijela, kao i sanitarnog sistema. Dodatni element je prilaz sa rampom za lakši pristup osoba sa posebnim potrebama. “Zadovoljni smo kvalitetom radova i zahvalni EU na pomoći,” kaže Danka Sušić, direktorica dobojskoj Centra za socijalni rad.
 
Centar za socijalni rad u Bijeljini je u funkciji već od septembra 2014., kada je završena sanacija koju je finansirala EU. Sanacija maglajskog Centra je počela, a sredstvima EU će se finansirati sanacija prizemlja objekta i fasade.
 
Radovi na objektu Centra za socijalni rad u Šamcu tek trebaju početi, budući da će zbog štete koju je objekat pretrpio biti potrebno graditi ga iz temelja. “Ovo je velikodušna pomoć EU. Nadamo se da će radovi započeti uskoro, jer prostorije koje trenutno koristimo u zgradi opštine nisu pristupačne našim korisnicima sa posebnim potrebama,” kaže Veljko Milikić, direktor Centra za socijalni rad Šamac.
 
Uprkos različitim izazovima, osoblje Centra uspjelo je biti na usluzi korisnicima tokom i nakon poplava. Prioritet Centra po povlačenju vode bio je ažurirati spiskove sa stotinama novih korisnika, koji su u poplavama izgubili dom i posao, kao i utvrditi njihove potrebe za socijalnom pomoći. Procjene potreba šamačkog i drugih centara za socijalni rad u područjima pogođenim poplavama bile su od koristi u implementaciji EU Programa za oporavak od poplava.
 
“Uska saradnja i konsultacije sa osobljem centara za socijalni rad osigurali su da pomoć EU bude usmjerena ka onima kojima je najpotrebnija. Evidencije korisnika i procjene potreba koje su centri pripremili u velikoj mjeri su olakšali identifikaciju najugroženijih porodica koje su uključene u prioritetnu sanaciju stambenog fonda,” kaže Andy McGuffie, glasnogovornik Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika EU.

EU Program za oporavak od poplava: Program je pokrenut s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog Programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba