Završena sanacija 111 stambenih jedinica u okviru EU Programa za oporavak od poplava, odabir novih korisnika u toku

Okončani su radovi na sanaciji 111 stambenih jedinica u okviru prve faze sanacije prioritetnog stambenog fonda EU Programa za oporavak od poplava. Zahvaljujući sredstvima EU, sanirani su domovi 30 porodica iz Banje Luke, 25 iz Bijeljine, 21 iz Doboja, 15 iz Orašja, 8 iz Živinica, 7 iz Maglaja, 3 iz Tuzle, te po jedne iz Lopara i Šamca.

Prvom fazom prioritetne sanacije obuhvaćena su posebno ugrožena domaćinstva u područjima pogođenim poplavama, kao što su starije osobe, porodice koje žive ispod granice siromaštva i osobe sa poteškoćama u razvoju. Radovi na sanaciji objekata su završeni u roku od četiri sedmice, a ovisno o stepenu oštećenja obuhvatili su popravak krovova i fasada, renoviranje podova i zidova, kao i zamjenu vanjske i unutrašnje stolarije.

“U okviru prve faze nastavljaju se radovi na 328 stambenih jedinica. U toku je odabir dodatnih 396 jedinica u tijesnoj saradnji sa relevantnim predstavnicima lokalne vlasti. Povećali smo broj stambenih jedinica koje će biti sanirane do kraja godine sa prvobitnih 650 na oko 1.000,” kaže Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

Iste sedmice je završen i odabir dodatnih 1.270 korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica prvog javnog poziva iz opština Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Brčko Distrikt i Domaljevac. Objavljen je i drugi javni poziv za odabir 1.079 korisnika.

“Drugi javni poziv za sanaciju stambenih jedinica objavljen je 29. oktobra. Pozivamo sve koji ispunjavaju kriterije iz opština Banja Luka, Laktaši, Lukavac, Prijedor, Modriča, Sanski Most, Srebrenik, Tuzla, Zenica, Žepče i Živinice da se prijave. Informacije o proceduri prijave i kriterijima su dostupne na web stranicama EU Delegacije i UNDP-a, kao i u medijima,” objašnjava Edis Arifagić, programski menadžer EU Programa za oporavak od poplava iz UNDP-a.

Sveobuhvatni cilj EU Programa za oporavak od poplava je sanacija ukupno 4.000 stambenih jedinica oštećenih u poplavama, odnosno direktna pomoć u povratku svojim domovima za oko 14.000 osoba.

“Ključni prioritet EU Programa za oporavak od poplava je da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija. UNDP, naš partner u implementaciji Programa, nastavlja usko koordinirati rad na odabiru korisnika sa relevantnim predstavnicima lokalne vlasti, osiguravajući transparentnost i puno poštivanje kriterija za odabir,” zaključuje McGuffie.

EU Program za oporavak od poplava pokrenut je sa ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog Programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu
Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba