Zahvaljujući pomoći Evropske unije, otvorena obnovljena OŠ “19. april” u Derventi

Danas je u Derventi svečano otvorena obnovljena zgrada Javne ustanove OŠ „19. april“ čime je simbolično obilježen i početak nove školske godine. Ova škola je pretrpjela velike štete tijekom poplava u junu 2010. godine i u maju ove godine, a obnovljena je u okviru Programa EU za oporavak od poplava kojeg finansira Evropska unija. Trošak obnove iznosio je 103,350.89 BAM (52,842.47 EUR), a radovi su uključivali zamjenu električnih instalacija, postavljanje novih sanitarnih čvorova, stolariju i podove, obnovu zidova kao i novu fasadu. OŠ „19. april“ pohađa 677 učenika, a tijekom izvođenja radova, nastava se nastavila nesmetano odvijati.  

„Jako smo sretni da su financijska sredstva Evropske unije omogućila obnovu OŠ “19. april” nakon poplava i na taj način učenicima omogućila nastavak školovanja u normalnim uslovima. Ovo je važan korak ka normalizaciji života u poplavama pogođenoj opštini Derventa, što je ujedno i glavni cilj EU programa za oporavak od poplava. Provodimo slične aktivnosti za oporavak u svim poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini s ciljem da pomognemo ljudima i zajednicama koje su pretrpjele velike štete zbog poplava. Podrška zajednicama da se oporave i da budu otpornije u budućnosti su temelji pomoći Evropske unije prema građanima Bosne i Hercegovine,“, kaže Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

„Ovom prilikom u ime ustanove, učenika i u svoje lično ime izražavam veliku zahvalnost Evropskoj  uniji za uložena sredstava za obnovu škole, koja su donijela novu radost na lica naših 677 učenika jer će odrastati u boljim zdravijim i humanijim uslovima.” rekla je direktorica škole, Dragica Đekić.

Program EU za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć EU je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su biti usmjerene na rekonstrukciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika će se bazirati na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu koji će uskoro biti objavljen, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava
 

Europa.ba