Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH dr Daviddi otvorio školu u Maglaju obnovljenu u okviru Programa EU za oporavak od poplava

U petak, 17. oktobra  2014. godine, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini dr Renzo Daviddi svečano je otvorio JU „Mješoviti srednjoškolski centar Maglaj“ i JU Gimnaziju „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, obnovljene u okviru Programa EU za oporavak od poplava koji finansira Evropska unija. Škola je pretrpjela teška oštećenja tokom poplava u maju 2014. godine. Radovi na obnovi i sanaciji zahvaljujući sredstvima Evropske unije uključuju nove električne instalacije, postavljanje novog sistema za grijanje i sanitarnih čvorova, postavljanje novih podova, zamjenu stolarije, renoviranje zidova i postavljanje termoizolacione fasade, te obnovu krova. Ukupna vrijednost investicije Europske unije za obnovu škole iznosi 339.733,78 eura (664.461,51 KM).

„Jako mi je drago da sam posjetio Maglaj kako bih iz prve ruke vidio kako promoć Evropske unije konkretno donosi promjene u životima zajednica koje su bile pogođene poplavama u maju ove godine. Obnova ove dvije škole dobar je primjer rezultata koje nastojimo pružiti ljudima u našim radovima na oporavku nakon poplava. Evropska unija finansira brojne projekte u Općini Maglaj kako bi se obnovile štete nastale nakon poplava, s očekivanim ukupnim ulaganjima od otprilike 2,8 miliona EUR. Taj novac, koji dolazi direktno od građana Evropske unije, snažan je znak solidarnosti i naše predanosti da pomognemo ljudima u Maglaju da se vrate normalnom životu što je moguće prije,“ istakao je dr. Daviddi.

„Želimo iskazati posebnu zahvalnost predstavnicima EU što su nas učinili sretnim te za tisuću učenika obezbijedili rad i boravak u prelijepo obnovljenoj školi,“ rekla je direktorica JU Gimnazije „Edhem Mulabdić“ Amela Hidić.

„Implementirani projekat Evropske komisije za našu školu je u ovom trenutku usrećio preko 3.000 osoba, od toga oko 1.000 učenika, oko 2.000 roditelja i oko 100 uposlenika, a ta brojka u budućnosti će se iz godine u godinu povećavati. Ulagati u odgoj i obrazovanje znači ulagati u budućnost države, to su članice Evropske unije davno shvatile. Nadam se da ćemo i mi u Bosni i Hercegovini to ubrzo shvatiti i prestati doživljavati obrazovanje kao potrošačku kategoriju,“ rekao je direktor JU Mješovita srednja škole Maglaj Ermin Tanković.

Ukupni planirani budžet za Općinu Maglaj u sklopu Programa EU za oporavak od poplava trenutno iznosi 2,840,000 EUR (5,555,000 KM), te uključuje obnovu 3 škole, 1 vrtić, zgradu općine te dom zdravlja, koji su trenutno u procesu obnove. Također, još su dva mosta u području Maglaja predviđeni za obnovu u novembru, a nekih 700,000 EUR (1,370,000 KM) biti će investirano u obnovu stambenih jedinica. Centar za socijalni rad u Maglaju te Osnovna škola Maglaj u Bočinju također su na listi objekata koji su planirani za obnovu u sklopu EU Programa za oporavak od poplava.

Posjeta je nastavljena posjetom lokaciji JU Prva OŠ Maglaj, u kojoj se također vrše radovi na obnovi u sklopu EU Programa, u vrijednosti od 269,372.26 EUR (526,846.35 KM).
 
Program EU za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socioekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć EU je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su biti usmjerene na rekonstrukciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba