Poziv na ponudu za radove sanacije na 20 javnih objekata u 15 opstina/opcina u BiH

Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini izvršni je primalac granta Evropske unije Bosni i Hercegovini u implementaciji Programa EU za oporavka od poplava.
 
Prirodna nepogoda izazvala je velike štete na javnim objektima i stambenim jedinicama. Razaranja kuća i javnih objekata, uzrokovana poplavama doprinijela su nesigurnosti, raseljavanju stanovništva i poremećaju u pružanju javnih usluga. Sanacija i rekonstrukcija tih objekata kritičan su dio napora oporavka i obnove.

Ova nabavka je dio Programa EU za oporavak od poplava podržanog od strane Evropske unije i sastoji se od pružanja usluga u građevinskim radovima na sanaciji javnih objekata u opštinama pogođenim poplavama.

Sva pravna lica registrovana i zainteresovana za obavljanje navedenih radova pozivaju se  da preuzmu dokumenta poziva za ponudu i dostave svoje ponude za:

Radove sanacije na  javnim objekatima u 15 opština u BiH

Dokumentacija (poziva za ponudu) se može preuzeti  od 8. oktobra 2014. na web adresi:

http://documents.undp.ba/procurement/BIH-ITB-024-14.zip

ili po zahtjevu putem E-mail-a:

registry.ba@undp.org

Napomena: Zahtjev za BIH/ITB/024/14  dokumentaciju

Krajnji rok za predaju popunjenih tendera je 16:00, 16. oktobar (cetvrtak) 2014.

Program EU za oporavak od poplava finansira Evropska unija, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Europa.ba