Pomoć EU poslije poplava pomaže u poboljšanju školovanja djece sa poteškoćama u razvoju u Doboju

Školsko zvonce je jutros označilo početak nastave za 1.200 učenika koji pohađaju Osnovnu školu ‘Vuk Stefanović Karadžić’ u Doboju. Sanacija školskog objekta, koji je pretrpio veliku štetu u poplavama u maju 2014. godine, finansirana je u okviru EU Programa za oporavak od poplava u vrijednosti od 666.466,96 KM.

„Spremni smo poželjeti toplu dobrodošlicu našim učenicima uzevši u obzir da je oko 70% sanacionih radova završeno,” kaže direktor škole Milan Gojković, te nastavlja „Ovo je 45 godina star objekat kojem je i prije poplava očajnički bila potrebna temeljita sanacija. Finansijska sredstva koja je osigurala EU omogućila su da školski objekat renoviramo propisno i temeljito.“

Zahvaljujući finansijskim sredstvima EU, osposobljen je sistem za grijanje, vodo i električne instalacije su zamijenjene, zidovi sanirani. Škola ima i novu fasadu. „Nastavljaju se radovi na postavljanju podnih obloga, što zahtijeva da se nivo vlažnosti spusti na određenu mjeru, kao i na sanaciji školske sportske dvorane,” kaže Siniša Ubiparipović, šef UNDP-a Doboj.

Među objektima koji se saniraju u okviru Programa EUza oporavak od poplava ova škola ima posebnu svrhu. „Jedina smo osnovna škola u dobojskoj regiji u kojoj je organizovano školovanje za djecu sa poteškoćama u razvoju. Ove godine dobrodošlicu ćemo poželjeti za 30 učenika,“ dodaje direktor Gojković.

Škola poklanja veliku pažnju unapređenju kvalitete školovanja svojih učenika sa posebnim potrebama, te nastavni kadar škole tijesno sarađuje sa Udruženjem roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Ana Mitrović, članica, čija je kći Kristina završila osnovnu školu, ima samo riječi hvale: „Tokom Kristininog školovanja najviše sam cijenila to snažno zalaganje za neprestanim poboljšanjem inkluzivnog pristupa, što je i pomoglo u prevladavanju razlika među djecom,“ naglašava Ana.

Procesom sanacije koju finansira EU škola će biti i strukturalno bolje prilagođena posebnim potrebama djece. „Na primjer, kako bismo olakšati prolazak djece u kolicima, stepeništa su na određenim mjestima zamijenjena prilazima, a vrata proširena.

Instaliran je i dodatni toalet te osiguran lakši pristup,” zaključuje direktor Gojković. Unutrašnje preinake u sportskoj dvorani će omogućiti da svi učenici pohađaju časove tjelesnog odgoja.

Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU, naglašava da su sanacioni radovi na ovom objektu dobra ilustracija glavne svrhe pomoći koju EU pruža u procesu oporavka od poplava tj. “graditi bolje” kako bi se osigurala održivost i otpornost saniranih objekata te fokus stavio na najranjivije i marginalizovane grupe. „Sretni smo što smo bili u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za sanacijom nakon poplava i unutrašnjim preinakama prostora, što će općenito pridonijeti unapređenju uslova i kvalitete školovanja djece sa poteškoćama u razvoju.“

Europa.ba