Intervju zamjenika šefa Delegacije, dr. Renza Daviddija, za internet portal Klix.ba

Šta i koliko se dosad uradilo na pomoći ljudima ugroženim u poplavama u našoj zemlji?
Evropska unija je stajala uz Bosnu i Hercegovinu i to će i nastaviti. Odmah nakon poplava, EU je osigurala humanitarnu pomoć žrtvama, i već u julu 2014. organizovala međunarodnu donatorsku konferenciju, na kojoj je konkretno za BiH obećano 810 miliona eura. 
Program za oporavak od poplava EU je trenutno glavni vid podrške Evropske unije žrtvama poplava u BiH. Program je pokrenut u augustu 2014. i trajaće do oktobra 2015. godine. Ukupna vrijednost Programa iznosi 43.52 miliona eura, od čega EU finansira 42.24 miliona (ostatak iznosa sufinansira partner u implementaciji, UNDP). 
Program se sastoji od različitih komponenti, a svakoj je cilj podrška normalizacija života ljudi u poplavljenim područjima 24 općine koje su pretrpjele najveća oštećenja (lista općina u prilogu). Aktivnosti su usredotočene na sanaciju javnih ustanova od vitalnog značaja i ponovnu uspostavu ključnih javnih usluga, urgentnu obnovu stambenog fonda najranjivijih i marginaliziranih kategorija stanovništva, te revitalizaciju lokalne ekonomije i poljoprivredne proizvodnje. 
Sveukupno, Program koji finansira EU ima za cilj sanaciju ukupno 4.221 objekata, što uključuje:
4,000 stambenih jedinica za najranjivije i marginalizirane porodice; 
90 obrazovnih ustanova i vrtića;
3 općinske zgrade; 
4 zdravstvene ustanove;
4 centra za socijalnu zaštitu;
100 lokalnih puteva i mostova; i
10 objekata za vodoopskrbu;
EU također finansira zadržavanje i generiranje do 2.000 radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima, uključujući i poljoprivredni sektor.  
Sve programske komponente su sada operativne; sanacija školskih objekata je na vrhu liste prioriteta kako bi se minimizirao prekid u izvođenju nastave. 
 
U prvih 50 dana implementacije Programa, više od 10 miliona eura je uloženo u radove na sanaciji i obnovi. Do kraja ove sedmice (10. oktobra) završeni su radovi na 34 objekta koji su počeli s radom (29 škola, tri vrtića, 1 ustanova za zdravstvenu njegu i 1 centar za socijalnu zaštitu).  Do sada su od Program imali direktnu korist više od 15,000 učenika u navednih 29 obnovljenih 29 škola.
Očekuje se da će sanacija dodatnih 17 javnih objekata iz prve grupe od 50 objekata izdvojenih za urgentnu sanaciju biti završena tokom oktobra. To se odnosi na ostatak teško oštećenih škola, izuzev četiri koje su oštećene u tolikoj mjeri da će biti potrebna njihova ponovna izgradnja. 
Očekuje se da će sanacija preostalih 40 javnih objekata koje finansira EU biti završena do kraja godine. Riječ je o ustanovama za zdravstvenu njegu, sjedištima općinskih vlasti i centrima za socijalni rad. 
U toku je i urgentna sanacija stambenih jedinica. Radovi su već započeli na više od 300 prioritetnih stambenih jedinica za najranjivije kategorije stanovništva koje su pogođene poplavama, a do sada su okončani radovi na oko 30 stambenih jedinica. Odabir dodatnih 300 prioritetnih stambenih jedinica je u toku, te će ukupan broj domaćinstava na listi za prioritetnu sanaciju iznositi oko 650. 
Rok za javni poziv za odabir dodatnih 1.200 korisnika istekao je 7. oktobra 2014. Drugi javni poziv će biti objavljen u toku sljedeće sedmice u odabranim općinama. Sveukupno cilj Programa je da sanacijom privatnih stambenih jedinica pruži direktnu pomoć u povratku oko 14.000 ljudi svojim domovima. 
Kad je riječ o aktivnostima usmjerenim ka ekonomskom oporavku, EU radi na zadržavanju i generiranju radnih mjesta kroz podršku malim i srednjim preduzećima, koja su stradala u poplavama. Za dodjelu grant sredstava iz Programa za oporavak od poplava EU do isteka roka 1. oktobra prijavilo se 460 malih i srednjih preduzeća, koji uz pomoć EU žele obnoviti svoje radne kapacitete, te očekujemo da ćemo proces odabira završiti oko 15. oktobra 2014. 
Nadalje, u toku su i radovi na 20 prioritetnih komunalnih infrastrukturnih projekata u mjestima gdje su poplave i klizišta uništili lokalne puteve i mostove i prekinule pristup osnovnim uslugama. Do kraja godine se očekuje sanacija ukupno 30 lokalnih puteva i mostova.  
Možete li nam reći nešto više o projektima EU na ovom planu?
Pored Programa za oporavak od poplava, EU unija finansira nekoliko odvojenih aktivnosti s ciljem pružanja podrške procesu oporavka. Oni obuhvataju direktnu podršku u urgentnim operacijama čišćenja mina kroz nekoliko nevladinih organizacija u četiri općine. Na području Posavskog kantona, implementirane su i aktivnosti podizanja  svijesti o opasnostima od mina. Omogućeni su radovi na sanaciji obala rijeka, a pružena je i podrška bh. vlastima u pripremi mjera za jačanje mjera upravljanja riječnim slivovima i zaštiti od poplava. 
EU osigurava i oko 80 grantova (neprehrambeni artikli, sredstava za čišćenje, potrepštine, itd) za romske porodice koje su ugrožne poplavama u četiri općine, u sklopu projekta koji finansira EU „Akcijski plan za Rome“. U toku je i EU projekat trajnog socijalnog stambenog zbrinjavanja oko 10 porodica koje su u poplavama i klizištima izgubile svoje domove u Tuzli, Bijeljini i Brčkom.
 
EU će sanirati i zgrade pravosudnih institucija u Doboju (tri suda i tužilaštvo). Pored radova na popravci uslijed štete koje su izazvale poplave, finansijska sredstva EU će biti usmjerena i na jačanje efikasnosti rada pravosuđa, kao i unapređenje interijera prostorija.  
Kad je riječ o budućoj podršci, EU namjerava alocirati oko 43 miliona eura u okviru IPA-e II za daljnje aktivnosti usmjerene ka oporavku od poplava i prevenciji od poplava, nakon što bh. vlasti ratifikuju Okvirni sporazum. 
Na regionalnom nivou, EU je za istu namjenu doznačila oko 24 miliona eura kako bi pružila podršku BiH i Srbiji u njihovim zajedničkim nastojanjima oporavka i prevencije od poplava.  
Kako ocjenjujete odnos države prema ovom problemu?
Mi koordiniramo operativni rad i blisko sarađujemo sa nadležnim organima bh. vlasti na različitim nivoima. Program koji finansira EU je fokusiran na potrebe za oporavkom zasnovane na prioritetima identificiranim u saradnji sa predstavnicima vlasti, uključujući entitetske, kantonalne i općinske. Dok je većina aktivnosti koje finansira EU fokusirana na 24 općine koje su najviše stradale u poplavama, pomoć se pruža i u onim općinama koje su pretrpjele manje štete. To se prevashodno odnosi na komunalne infrastrukturne projekte tamo gdje je poziv za nominaciju objekata za sanaciju upućen svim općinama koje su prijavile štete.
Lokalne vlasti imaju važnu ulogu pri odabiru korisnika za pomoć u obnovi stambenih jedinica na osnovu prijava koje su zaprimljene u okviru javnog poziva. Odabir korisnika će vršiti lokalne komisije u kojima će biti zastupljeni predstavnici lokalne vlasti. Lokalne vlasti također imaju ključnu ulogu u koordiniranju napora individualnih donatora kako bi se minimizirala preklapanja i osigurala sinergija u djelovanju, gdje je to moguće.
Kako bi se ubrzala implementaciju donatorskih obećanja i unaprijedila koordinacija pomoći na državnom nivou, BiH treba razviti zajednički kriterij za alokaciju (i.e. Državni plan za oporavak) koji će osigurati efikasnu, ujednačenu i transparentnu upotrebu fondova. Pitanja koordinacije su razmatrana na prvom sastanku Savjetodavnog panela Programa sa predstavnicima nadležnih državnih, entitetskih vlasti i Brčko distrika koji je održan 8. oktobra, a nastavak razgovora očekujemo na Koordinacijskom forumu donatora, koji se u organizaciji Ministarstva finansija i trezora BiH održava 16. oktobra 2014.  
Kakva je situacija na terenu, gdje ima najviše pomaka, a gdje je još uvijek najteže?
Zadovoljni smo napretkom i dosadašnjim rezultatima EU Programa za oporavak od poplava, u okviru kojeg je okončana sanacija 34 javna objekta. Međutim, izazovi u implementaciji su i dalje prisutni; vremenske prilike nam očito nisu bile saveznik, te su kontinuirane padavine prouzročile niz kašnjenja u radovima. 
Međutim, trebamo zapamtiti da je u fokusu ovog EU Programa sanacija prioritetnih objekata u poplavljenim područjima, a prvi i glavni cilj je pomoći u normaliziranju životnih uslova, u ponovnom uspostavljanju ključnih usluga i pružiti podršku najranjivijim i marginaliziranim kad je riječ o sanaciji stambenog fonda. 
Mnogo toga će se morati uraditi u poplavljenim područjima u procesu obnove. Pored sanacija šteta od poplava u maju 2014, potrebno je povećati napore na jačanju otpornosti na poplave i reduciranju rizika od prirodnih katastrofa u područjima koja su sklona poplavama, kao i na zaštiti obnovljenih školskih i drugih javnih objekata – jer je prijetnja od novih poplava sveprisutna. 
Imate li neku poruku ohrabrenja za ove ljude koji u jednoj potpuno neizvjesnoj situaciji dočekuju zimu?
EU ostaje posvećena pružanju podrške u poplavljenim područjima; reagovali smo brzo kako bi se ljudima pomoglo da se vrate normalnom životu. Naporno radimo kako bismo promijenili stanje i unatoč izazovima rezultati su vidljivi. Nadamo se da ćemo u narednih 12 mjeseci trajanja Programa postići mnogo više. 
Svjestan sam da se mnogo ljudi, običnih građana odazvalo i pomoglo susjedima i prijateljima. Imali smo priliku vidjeti najbolje u ljudima u BiH i nadamo se da će se takav duh i nastaviti. Pozivamo i predstavnike vlasti BiH da takođe djeluju što brže. 
Želimo ohrabriti sve koji ispunjavaju uslove za pomoć da se prijave na javne pozive koji se objavljuju u okviru Programa. Drugi poziv za obnovu stambenih jedinica će biti objavljen tokom sljedeće sedmice za sanaciju oštećenih domova u općinama Tuzla, Sanski Most, Živinice, Zenica, Banja Luka, Prijedor, Modriča i Laktaši. Više informacija o načinu prijave dostupno je na web stranici Delegacije EU u BiH (www.europa.ba.) i UNDP-a u BiH (www.undp.ba), a biće dostupne i u lokalnim medijima. 
 
Sve ove aktivnosti, koji dolaze direktno od građana EU, snažan su signal solidarnosti, a mi nastavljamo razmatrati i druge vidove pomoći u budućnosti, uključujući i u okviru IPA II fondova. 
Međutim, jasno je da veliki posao predstoji kako bi se štete od poplava u potpunosti sanirale i jačanjem otpornosti na poplave ovakve katastrofe izbjegle u budućnosti. To je ključni izazov za vlasti u BiH u narednim mjesecima. Činimo sve što je u našoj moći da budemo aktivan partner i njima i zajednicama u BiH. Na kraju, to mora biti zajednički napor u kojem svako mora odigrati svoju ulogu.
Europa.ba