Prvi sastanak Savjetodavnog panela Programa EU za oporavak od poplava razmatrao napore uložene u oporavak i do sada postignute rezultate

Danas je u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini održan prvi sastanak Savjetodavnog panela Programa EU za oporavak od poplava, na kojemu su se okupili predstavnici ključnih institucija iz BiH sa nivoa države, entiteta i Distrikta Brčko, kao i Evropske unije i UNDP-a.

Savjetodavni panel djeluje kao formalni mehanizam za razgovore o sadašnjim i budućim naporima koji se ulažu u oporavak od poplava, a na kojima su angažirani relevantni domaći akteri na nivou države i entiteta, poimence Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta i Direkcija za evropske integracije BiH. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini učestvuje u svojstvu donatora, a Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini kao partner u implementaciji programa.  

Panel ima za cilj da osigura maksimalnu sinergiju napora između aktivnosti za oporavak od poplava EU i domaćih institucija, s namjerom da djeluje kao strateško savjetodavno tijelo i mjesto gdje će se razmjenjivati mišljenja o ključnim pitanjima,  kao i forum za razmjenu informacija između svih zainteresiranih aktera.

Massimo Mina, šef Sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju u Delegaciji EU, izjavio je: „Današnji sastanak je bio važan sa više aspekata. Prije svega okupili se ključni partneri u diskusiji o tekućim i budućim naporima koji se ulažu u oporavak od poplava; razmijenjene su informacije o do sada postignutom napretku, prvenstveno u pogledu sanacije obrazovnih ustanova; i predstavljena je pomoć planirana za mala i srednja poduzeća, kao i za obnovu stambenih jedinica s ciljem da se pomogne normalizacija životnih uvjeta za najugroženija domaćinstva nakon poplava.“

Program EU za oporavak od poplava pokrenut je sa ciljem normalizacije uvjeta života u lokalnim zajednicama i osiguranja da pomoć dođe do osoba koje su najugroženije nakon majskih poplava. Sredstva će se koristiti za obnovu javnih usluga i infrastrukture, obnovu stambenih jedinica za najugroženije, i za društveni i privredni oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost ukupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24  miliona eura osigurala Evropska unija.

Ova pomoć je dio sredstava koja se Evropska unija obavezala izdvojiti na Donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u julu ove godine. Aktivnosti će se usmjeriti na rekonstrukciju 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 stanovnika, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (između ostalog škola, zdravstvenih ustanova, vodovoda i kanalizacije, kao i manjih dionica cesta i mostova) na 50 lokacija, kao i na pružanje pomoći za zadržavanje i otvaranje oko 2.000 radnih mjesta u poplavama pogođenim područjima.  Izbor korisnika će se zasnivati na Procjeni potreba za oporavkom, a poseban naglasak će se staviti na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starije osobe, obitelji sa djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Program implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migraciju (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba