Zahvaljujući pomoći Evropske unije, učenici Osnovne škole u Gomjenici kod Prijedora od danas sjede u novim učionicama

U obnovljenoj zgradi područne škole u Gomjenici kod Prijedora, danas je ponovno počela nastava, čime je završilo putovanje autobusom do centralne škole za 110 đaka u šest odjeljenja od prvog do petog razreda. Objekat koji je pretrpio značajne štete u majskim poplavama, obnovljen je u okviru EU Programa za oporavak od poplava kojeg finansira Evropska unija. Trošak obnove iznosio je 138,500 KM (70,850 EUR), a radovi su uključivali zamjenu stolarije i podova, postavljanje novih sanitarnih čvorova, obnovu zidova i krova, kao i novu fasadu.

“Ponovno otvaranje ove škole je još jedan primjer koji pokazuje na koji način EU Program za oporavak od poplava pomaže zajednicama da povrate pristup vitalnim javnim uslugama nakon poplava i kako finansijska podrška građana Evropske unije mijenja stvari u svakodnevnim životima ljudi pogođenih poplavama. Naš Program ostvaruje slične rezultate širom Bosne i Hercegovine, gdje su već završeni radovi na 33 javna objekta koji su stavljeni u funkciju i dati na raspolaganje zajednicama u područjima koja su pretrpjela štete tokom poplava”, rekao je gosp. Giulio Zanni, šef banjalučkog Ureda EU Delegacije u BiH.

“Zgrada područne škole je rekonstruisana u okviru  EU Programa za oporavak od poplava, te je na taj način 110 učenika dobilo izuzetne uslove za rad i postizanje brojih rezultata, stoga Evropskoj uniji dugujemo posebnu zahvalnost za renoviranje ovog objekta”, rekla je Sanja Munjiza, direktorica Osnovne škole “Branko Ćopić”.

EU Program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.
 
Ova pomoć EU je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su biti usmjerene na rekonstrukciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika će se bazirati na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu koji će uskoro biti objavljen, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.
 
Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Europa.ba