EU pokrenula prvu fazu sanacije stambenog fonda u sklopu Programa za oporavak od poplava

Prošle sedmice je u sklopu Programa za oporavak od poplava Evropske unije započela sanacija 200 prioritetnih stambenih jedinica u područjima koja su pretrpjela štete u poplavama u Bosni i Hercegovini, dok se početak sanacije dodatnih 150 očekuje naredne. Radovi bi trebali biti okončani u roku od 45 dana.

Odabir dodatnih 300 stambenih jedinica će biti izvršen u narednim sedmicama, te će ukupan broj domaćinstava na listi za prioritetnu sanaciju iznositi 650.
 
”Ovo je prva faza sanacije stambenog fonda u kojoj je fokus stavljen na porodice koje borave u kolektivnom smještaju i koje po evidencijama nadležnih centara za socijalni rad spadaju u posebno osjetljivu kategoriju, kako bi im se, imajući u vidu predstojeće hladne vremenske uslove, pružila pomoć u bržem povratku,” kaže Andy McGuffie, portparol Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

“Dok će se odabir korisnika u najvećoj mjeri vršiti putem javnog poziva, stambene jedinice najugroženijih porodica će biti prioritetno sanirane, te će saradnja sa predstavnicima lokalnih vlasti biti snažan oslonac u ovom procesu,“ objašnjava Edis Arifagić, program menadžer UNDP-a.
 
Objavljen je i javni poziv za odabir dodatnih 1.200 korisnika, kojim se porodice u opštinama Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Distrikt Brčko BiH i Domaljevac pozivaju da se prijave do 1. oktobra 2014. godine.

Tokom trajanja, Program za oporavak od poplava ima za cilj sanaciju ukupno 4.000 stambenih jedinica oštećenih u poplavama, odnosno direktnu pomoć u povratku oko 14.000 ljudi svojim domovima.
 
Program EU za oporavak od poplava se zasniva na Procjeni potreba za oporavkom, koju su opripremile domaće institucije uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke. Pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija. Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Za više informacija, posjetite stranicu Programa EU za oporavak od poplava

Europa.ba