Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama

Program Evropske unije za oporavak od poplava planira pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će uključivati sanaciju oštećenja na stambenim jedinicama u opštinama Bijeljina, Šamac, Doboj, Maglaj, Orašje, Odžak, Brčko Distrikt i Domaljevac

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica odnosno nosioci domaćinstva za porodice.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi općine/opštine ili u nadležnom centru za socijalni rad. Prijava mora sadržati sljedeće informacije : prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, punu adresi u mjestu prebivališta (selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS lične karte i od koga je izdata, broj članova porodičnog domaćinstva, spratnost objekta, broj zaposlenih u domaćinstvu i kontakt telefon. Tražene podatke treba ispisati čitko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac domaćinstva i unosi svoje podatke.
 
Javni poziv je otvoren 14 dana od 17. septembra, odnosno datuma objavljivanja poziva.

Pune informacije o javnom pozivu možete pronaći na web stranici UNDP-a u BiH

Europa.ba