Zahvaljujući pomoći Evropske unije, djeca u Doboju s novom školskom godinom krenula u obnovljeno obdanište „Majke Jugović“

Danas je u Doboju svečano otvorena obnovljena zgrada Javne predškolske ustanove „Majke Jugović“ čime je simbolično obilježen i početak nove školske godine. Obdanište je pretrpjelo ogromnu štetu tokom katastrofalnih poplava u maju ove godine, a obnovljeno je u okviru EU Programa za oporavak od poplava kojeg finansira Evropska unija. Trošak obnove iznosio je 124.000 KM (63,400 EUR), a radovi su uključivali zamjenu svih električnih i vodo-instalacija, postavljanje novih sanitarnih čvorova, stolariju i podove, obnova zidova kao i novu fasadu.

“EU je posvećena pomoći zajednicama u područjima pogođenim poplavama kako bi se što prije vratile u normalan život i to kroz obnovu osnovnih infrastrukturnih objekata kao što su obrazovne i predškolske ustanove kao ključni prioritet. Obnova ovog obdaništa dio je te posvećenosti i nama je veoma drago vidjeti ga ponovo otvorenog i u funkciji. Nadamo se da će ove prostorije obezbijediti zdravo i poticajno okruženje za igru i učenje djece još mnogo godina,“ rekao je Melvih Asin, šef Kooperacija u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini.

Obdanište „Majke Jugović“ skrbi za 130 djece, a u toku je i obnova starog objekta obdaništa „Majke Jugović“, gdje radovi, u iznosu od 400.000 KM (204,500 EUR), uz ostalo uključuju i sanaciju krova. Otvorenje drugog objekta, u koji je smješteno 150 djece, predviđeno je za 1. oktobar 2014.  

,,Pomoću sredstava Evropske unije, u okviru Programa za oporavak od poplava omogućili smo najmlađim članovima naše društvene zajednice ljepše djetinjstvo, a porodici kao stupu društva da bude veća i srećnija,” rekla v.d. direktora Slavica Živković.

EU Program za oporavak od poplava pokrenut je s ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih nakon majskih poplava. Finansijska sredstva se koriste za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica. Vrijednost cjelokupnog programa je 43,52 miliona eura, od čega je 42,24 miliona osigurala Evropska unija.

Ova pomoć EU je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti su biti usmjerene na rekonstrukciju 4,000 stambenih objekata za oko 14,000 građana, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2,000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika će se bazirati na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu koji će uskoro biti objavljen, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Program implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Europa.ba