Donald Tusk izabran za predsjednika Evropskog vijeća a Federica Mogherini imenovana za novu Visoku predstavnicu EU

Evropsko vijeće izabralo je 30. septembra Donalda Tuska za predsjednika Evropskog vijeća, a Federica Mogherini je imenovana za Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Predsjednik Evropskog vijeća izabran je za period od 01. decembra 2014. do 31. maja 2017. godine. Mandat predsjednika Evropskog vijeća traje dvije i pol godine, i može se obnoviti jednom. Donald Tusk je također imenovan za predsjednika evropskog samita, za isti period.

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku imenuje se za razdoblje od kraja tekućeg mandata Komisije do 31. oktobra 2019. godine.

Imenovanje je izvršeno u saglasnosti sa novoizabranim predsjednikom Komisije.

Potrebno je još da Vijeće glasa o davanju saglasnosti Evropskog parlamenta za imenovanje predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te ostalih članova Komisije kao tijela.

Više informacija o ulozi predsjednika Evropskog vijeća na: http://www.european-council.europa.eu/the-president/the-presidents-role?lang=en

Više informacija o ulozi Visokog predstavnika Unije na http://eeas.europa.eu/index_en.htm

Biografije Donalda Tuska i Federice Mogherini

Donald Tusk

Donald Tusk je premijer Poljske od 16. novembra 2007. godine. Rođen je 22. aprila 1957. godine u Gdanjsku. Diplomirao je na odsjeku za historiju na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Gdanjsku gdje je također bio jedan od pokretača Studenstkog vijeća pri sindikatu Solidarnost. Sarađivao je sa sindikatima u u Obalnom području i bio su-osnivač Nezavisnog udruženja studenata u Gdanjsku, kao i vođa “Solidarnosti” pri izdavačkoj kući Wydawnictwo Morskie, te novinar tjednika “Samorządność” koji je objavljivao sindikat. Sedam godina je zarađivao svoju platu kao radnik ko-operative “Świetlik”. Na izborima 1997. Godine postaje kandidat za senatora ispred platforme Slobodni sindikat (UW), te radi kao zamjenik predsjedavajućeg parlamenta Gornjeg doma. Također je bio zamjenik predsjednika Sejma od 2001. do 2005. godine, te član Donjeg doma u njegovom 1., 4., 5., 6., i 7. sazivu. Od aprila 2003. godine je na dužnosti predsjednika partije Građanska platforma. Oženjen je i ima dvoje djece: kćerku Katarzynu i sina Michała.

Federica Mogherini

Federica Mogherini je talijanska ministrica vanjskih poslova od februara 2014. godine. Član je Talijanskog parlamenta (Predstavnički dom) u koji je po prvi put izabrana 2008. godine. Kad je riječ o njenom parlamentarnom putu bila je šefica talijanske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a te potpredsjednica njegovog Odbora za politiku (2013-2014); članica delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (2008-2013); sekretar Vijeća za odbranu (2008-2013), te član Vijeća za vanjske poslove. Predsjedavala je i Interparlamentarnom grupom za razvojnu saradnju. Od njenog osnivanja 2007. godine, Mogherini je u samom vrhu Demokratske partije: prvo je bila sekretar za institucionalne reforme, zatim članica Nacionalnog vijeća Demokratske partije, a u period od 2013 do 2014. godine vrši dužnost Sekretara za evropske i međunarodne odnose.

Prije toga bila je član Biroa PES-a (Partije evropskih socijalista), potpredsjednica Evropske zajednice socijalističke omladine (ECOSY), članica Biroa Evropskog foruma mladih, te članica Sekreterijata Foruma mladih pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Članica je IAI-a – Istituto Affari Internazionali, Vijeća za Ujedinjene nacije i Italiju, te predstavnica projekta German Marshall Fund for Unites States. Član je i mreže „European Leadership Network“za multilateralno nuklearno razoružanje i neširenje nuklearnog naoružanja (ELN) kao i Grupe istaknutih osoba (GEM) Pripremnog odbora Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa (CTBTO). Rođena je u Rimu 1973. Godine, a diplomirala je na predmetu političke nauke na “La Sapienza” Univerzitetu u Rimu. Tečno govori engleski i francuski, a dobro se služi i španskim jezikom. Udata je za Mattea, i ima dvije kćerke, Caterinu i Martu.

Europa.ba