Jačanje uloge civilnog društva: značajan faktor za dalji razvoj Bosne i Hercegovine

Osamnaest regionalnih projekata koji će u narednih 48 mjeseci biti implementirani  uz finasijsku podršku Evropske unije u okviru programa Partnerstva civilnog društva “Podrška regionalnim tematskim mrežama” danas su predstavljeni u Sarajevu kako bi i šira javnost bila upoznata sa projektima regionalnih tematskih mreža.

„Danas smo se upoznali sa svih osamnaest odobrenih projekata. U ovim projektima učestvuje 18 nevladinih organizacija iz BiH, što je ujedno i najveći broj organizacija učesnica iz jedne zemlje“ istakao je Džemal Hodžić, program menadžer u Delegacije Evropske unije u BiH.

Gospodin Hodžić je, takođe, istakao značaj nevladinog sektora za sveukupni razvoj demokratskog društva. Ovaj sektor je važan činilac u reformama koje treba da se dese u Bi H na putu ka EU, te da su sve ove aktivnosti  komplementaran proces sa aktivnostima koje radi Delegacija Evropske unije u BiH.

Pored finansijske podrške Evropska unija kroz regionalni Projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) pruža teničku pomoć razvoju civilnog društva, te je na današnjem skupu predstavljena i tehnička pomoć koju Ured TACSO projekta u BiH pruža višekorisničkim projektima organizacija civilnog društva.

„Svim projektima TACSO projekat pruža asistenciju koja se tiče stručne pomoći u vezi partnerstava koje imaju, ljudskih resursa na projektima, procedura Evropske unije, zatim u vidljivosti projekata, problema nabavke i što je najvažnije, tu su eksperti koji mogu odgovoriti na sve potrebe ljudi i organizacija koje implementiraju projekte“ istakla je Slavica Drašković, rezidentna savjetnica TACSO projekta u BiH.

Afirmacijom uloge nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, očekuje se da uloga civilnog društva rpostane aktivna, a ne samo deklarativna, u svim predstojećim društvenim i civilnim procesima, kako u zemlji tako i u regiji.

Europa.ba