Pocar i Karkalis održali predavanje u sarajevskom Centru za interdisciplinarne postidiplomske studije

Sudija i bivši predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Fausto Pocar je 4. marta 2013. održao predavanje u Centru za interdisciplinarne postiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Predavanje naslovljeno “Haški tribunal i izazovi njegovog zatvaranja” bilo je fokusirano na dosadašnji rad tribunala i strategiju za završetak rada u svjetlu zatvaranja suda i otvaranja mehanizma za završetak preostalih slučajeva tribunala.

Takođe, u Centru je 5. marta održao predavanje ekspert Evropske organizacije za javno pravo Ioannis Karkalis koji je govorio o Evropskom sudu za ljudska prava.

Studenti su tokom oba predavanja pokazali veliki interes za temu koji je propraćen intenzivnim i dinamičnim pitanjima fokusiranim na tranzicijsku pravdu i pomirenje.

Sudija Fausto Pocar i Ioannis Karkalis su učestvovali i na seminaru o Zakonu o sudovima Bosne i Hercegovine koji je organizovao Instrument za tehničku pomoć TAIEX.

Europa.ba