Zajedničkim djelovanjem do efikasnije provedbe zakona u BiH

Izvještaj o provedenoj prvoj fazi projekta „EU podrška provedbi zakona” predstavljen je i usvojen na drugom sastanaku Upravnog odbora, održanog 14. februara u Sarajevu. Projekat je pokrenut u cilju poboljšanja pravnog okvira, kapaciteta i stručnosti policijskih tijela, institucija i agencija u BiH koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 7 miliona eura, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2010) i trajat će do kraja aprila 2014.

„Danas je usvojen Radni plan za period januar-septembar ove godine. Tim planom je omogućena suradnja sa svim agencijama za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Drago nam je što smo na današnjem sastanku upravo čuli da su sve naše agencije izuzetno zadovoljne tokom implementacije ovog projekta i da je projekat zaista puni pogodak. Na pola puta projekta, mogu reći da je ovo BiH bilo itekako potrebno budući da smo i mi na pola puta ka evroatlantskim integracijama“, istakao je Bakir Dautbašić, generalni sekretar Ministarstva sigurnosti BiH.

Upravni odbor projekta čine visoki zvaničnici, predstavnici partnera Konzorcija iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Njemačke i Transparency International BiH, Delegacije EU u BiH i korisnika projekta.

„Zaista sam impresioniran duhom saradnje i partnerstva svih aktera uključenih u ovaj projekat. Ovaj projekat je veoma značajan za nas, jer je ovo nastavak značajnog djelovanja u oblasti vladavine zakona sa bh. vlastima. Ovo je zaista jedno od ključnih pitanja za bilo koju zemlju koja želi postati članica EU. Cilj ovog projekta je ambiciozan jer se radi o smanjivanju organiziranog kriminala i korupcije, no sistemskim djelovanjem i postavljenom dobrom strategijom pozitivne promjene koje su u skladu sa evropskim standardima su onda neizostavne“, istakao je Holger Schroeder, šef Sektora operacija u Delegaciji EU u BiH.

Na sastanku je diskutovano i o specifičnim oblastima kada je u pitanju izgradnja policijskih kapaciteta te su identificirani rizici, izazovi i moguća rješenja za osiguranje pružanja mađunarodne ekspertize u  korist agencija za provedbu zakona i građana kojima služe.

Europa.ba