Borba protiv korupcije – nemoguća bez inicijativa i učešća nevladinih organizacija u BiH

Značaj uloge nevladinih organizacija u antikoruptivnim mjerama i razmjena dosadašnjih stečenih iskustva kroz aktivnosti projekta „Podrška NVO-ima u borbi protiv korupcije“ koji finansira EU bile su glavne teme o kojima se diskutovalo na održanoj jednodnevnoj radionici „Razmjena najboljih praksi u implementaciji IPA 2008 i 2009 antikorupcijskih projekata“ u Sarajevu.

Održana radionica je pretposljednja aktivnost ovog projekta kroz koji EU organizacijama nevladinog sektora u BiH pruža podršku u podizanju nivoa i jačanju kapaciteta u borbi protiv korupcije.

Obraćajući se učesnicima radionice, šef Odjeljenja za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH, Severin Strohal, je istakao: „Mi bismo željeli vidjeti da Bosna i Hercegovina pristupi Evropskoj uniji u predstojećim godinama i da provođenje različitih zakona zaista profunkcioniše. Naravno, borba protiv korupcije je jedan od ključnih preduslova kako bi se išlo naprijed po planu“.

Gdin Strohal je naglasio da je nemoguće da se samo jedan sektor društva, bilo samo Vlada ili privatni sektor, samostalno bori protiv korupcije već da je neophodno da se međusobno udruže, te da je praksa pokazala da je svaka uspješna antikoruptivna mjera morala uključiti i nevladin sektor.

Učesnici radionice bili su predstavnici osam nevladinih organizacija koje su svoje antikoruptivne projekte provodili u različitim dijelovima BiH, te su im ovom prilikom dodijeljeni i certifikati za uspješno završene treninge u okviru projekta.

„Interesovanje za naš projekat je zaista bilo veliko i mislim da smo uspješno proveli sve aktivnosti. Današnji događaj je bila odlična prilika da predstavnici nevladinih organizacija iz cijele zemlje istaknu šta se pokazalo kao dobra praksa i šta preporučuju ostalim organizacijam u njihovim antikoruptivnim aktivnostima“, istakao je Zoran Jachev, tim lider na Projektu.

Projekat se u Bosni i Hercegovini provodi već godinu i osam mjeseci a održavanje konferencije na ovu temu će biti finalna aktivnost projekta.

Europa.ba