Naglašena podrška EU za vitalnu infrastrukturu prilikom posjete Bijeljini

Napredak u izgradnji sistema za vodosnadbijevanje i kanalizacione mreže u Bijeljini – koje EU finansira sa 6,5 miliona eura kroz IPA fond – bio je u fokusu posjete Bijeljini od 6. decembra šefa Delegacije EU u BiH i visokog predstavnika EU u BiH Petera Sorensena.

Kada bude završen, projekat će smanjiti zdravstvene rizike za 90 000 stanovnika Bijeljine uzrokovane slabim kvalitetom pijaće vode. Takođe, projekat će imati značajan pozitivan uticaj na prirodnu sredinu jer će zasutaviti ispuštanje nefiltriranih otpadnih voda u rijeke Drinu i Savu. Sastanak sa lokalnim poslovnim liderima održan je u etno-selu “Stanišić”, prilikom kojeg se raspravljalo o mogućnostima razvoja lokalne privrede.

Ambasador Sorensen se, takođe, sastao i sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem, zamjenikom gradonačelnika, Husom Zečkanovićem i predsjednikom skupštine opštine, Draganom Đurđevićem. Ambasador je naglasio da svi nivoi vlasti imaju mnogobrojne zadatke u vezi sa EU integracijama. “EU integracije se tiču društva u cjelini. One se tiču obrazovanja, poslova, privrede i kulture. To se odnosi na Bijeljinu, kao i na svako dčrugo mjesto u državi”, izjavio je ambasador Sorensen.

Europa.ba