Približavanje bh. univerziteta EU standardima – “Tempus info dani” u Istočnom Sarajevu

Povećanje mobilnosti studenata, poboljšanje međuuniverzitetske saradnje, domaće i međunarodne, primjena Evropskog sistema transfera kredita (ECTS) i sveukupna reforma i poboljšanje visokog obrazovanja uz pomoć evropskog programa Tempus, bile su glavne teme skupa “Tempus info dani” na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u Lukavici, Istočno Sarajevo. Šestu godinu zaredom EU ohrabruje univerzitete u BiH da se prijave za finansijsku pomoć, nominujući projekte koji im pomažu da se približe standardima univerziteta u Uniji.

Natalia Dianiškova,  Šefica sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, istakla je da je Tempus program doprinjeo modernizaciji visokog obrazovanja u BiH, promovišući ciljeve Bolonjskog procesa i Lisabonske agende, te politika i praksi EU u ovoj oblasti. “Univerziteti bi se trebali fokusirati na razvoj odgovarajućih metoda, alata i procedura koje će omogućiti studentima iz BiH da bez problema studiraju u inostranstvu i stranim studentima da dođu i studiraju ovdje. Određeni napredak je ostvaren po ovom pitanju, ali nedovoljan”, kazala je Dianiškova.

Milijana Lale, Šefica odsjeka za statistiku i informacije sektora za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH, naglasila je važnost Tempus programa u procesu reforme visokog obrazovanja, dok je prof. dr. Mitar Novaković, Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izjavio da Univerzitet stalno sprovodi reforme u skladu sa Bolonjskim procesom.

Događaj je organizovan od strane Nacionalne Tempus kancelarije u BiH u tijesnoj saradnji sa Delegacijom EU u BiH. Tempus je EU program koji podupire modernizaciju visokog obrazovanja u 27 partnerskih zemalja Istočne Evrope, Centralne Azije, Zapadnog Balkana i regiona Mediterana, uglavnom kroz projekte saradnje između univerziteta.

Za više informacija kliknite na: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/

Europa.ba