Održana regionalna TAIEX konferencija “Razmjena iskustava o smanjenju broja neriješenih predmeta“

Regionalna konferencija na temu “Razmjena iskustava o smanjenju broja neriješenih predmeta“ koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku (savjetodavnu) podršku i razmjenu informacija (TAIEX) održana je 13. i 14. novembra/studenog 2012. godine u Sarajevu.

Cilj konferencije bio je razgovarati o neriješenim sudskim predmetima i razmjeniti pozitivna iskustva rješavanja ovih predmeta između svih zainteresovanih strana što je i jedna od preporuka sa drugog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji je održan 10. i 11. novembra 2011. godine.

U uvodnom izlaganju predsjednik VSTV BiH Milorad Novković je istakao:„Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovini, kao državna institucija nadležna za osiguranje nezavisnosti pravosuđa, konstantno ulaže napore u cilju poboljšanja efikasnosti u postupku rješavanja predmeta, kao i napore u poboljšanju kvalitete rada sudova u Bosni i Hercegovini. Ovo čini kroz implemetaciju preporuka i standarda Evropske unije, iz Strukturiranog dijaloga, s jedne strane, i Evropske komisije za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope (CEPEJ), s druge strane, kao i  provođenjem projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, koji finansiraju Evropska unija, Norveška i Švedska, a čiji je glavni cilj usmjeren na smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima u Bosni i Hercegovini”.

Una Kelly, viši programski voditelj u sektoru za pravosuđe Delegacije Evropske unije u BiH, je naglasila:”Izazovi sa kojima se suočavamo u vezi sa neriješenim predmetima nisu beznačajni, i to se treba riješti zbog članstva u EU iz prespektive reforme pravosuđa, kao i u pogledu ljudskih prava kako bi se osiguralo da građani ove regije imaju pravo na pravično suđenje u razumnom vremenskom roku.”.

Pored predsjednika Novkovića i gđe Kelly, prigodnim pozdravnim govorima skupu su se obratili predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Amir Jaganjac i predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić, koji su istakli važnost razgovora i razmjene iskustava kada je u pitanju ova značajna tema za bh. pravosuđe. 

Tokom radnog dijela konferencije učesnici su imali priliku čuti više o iskustvima i rezultatima rada na smanjenju broja zaostalih predmeta u  Bosni i Hercegovini, zemljama regiona te državama članicama Evropske unije. Izlagači su bili g. Mladen Jurišić, predsjednik Kantonalnog suda u Mostaru, g. Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, gđa Veronika Bayer, sudija, predstavnica Federalnog ministarstva pravde Austrije, g. Vojkan Simić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, g.  Nikola Vojnović, predstavnik USAID-ovog Programa podjele vlasti u Srbiji, gđa Slavica Zherajikj, savjetnica za sudove i g. Artan Rahovica, državni savjetnik u Ministarstvu pravde Republike Makedonije, gđa Ivana Hrdlickova, sudija, predstavncia Ministarstva pravde Češke Republike, gđa Nataša Radonjić i gđa Tatjana Radović, savjetnice u Ministarstvu pravde i ljudskih prava Crne Gore te g. Vanja Bilić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Po završetku Konferencije, usvojeni su sljedeći Zaključci:
Zaključci povodom smanjenja broja parničnih predmeta:

1. Potrebno je poduzeti aktivnosti usmjerene ka univerzalnoj unifikaciji osnovnih principa zakona o parničnom postupku.
2. Predlaže se uvođenje obaveznog postupka medijacije kao faze postupka u određenoj vrsti parničnih predmeta.
3. Potrebno je precizirati i urediti odgovornost svih sudionika u postupku u pogledu trajanja postupka.
4. Izmjenom sistema sudskih taksi stimulirati rješavanje sporova mirnim putem, a destimulirati dugotrajne parnične postupke.
5. Podržati izmjene zakona o parničnom postupku u pogledu osiguravanja mogućnosti traženja pravnog mišljenja od vrhovnog suda, kada su u pitanju predmeti istog ili sličnog pravnog i činjeničnog pravnog osnova.

Zaključci povodom smanjenja broja izvršnih predmeta:

1. Donijeti izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku u pogledu izmještanja izvršnog postupka iz sudova.
2. Ostavinske i nesporne predmete fizičke diobe izmjestiti iz sudova.
3. Na osnovu detaljne analize i pozitivnih iskustava zemalja u regionu, utvrditi odgovarajuće modele implementacije prethodna dva zaključka.

Zaključci povodom smanjenja broja tzv. komunalnih predmeta

1. Donijeti zakon o komunalnim uslugama kako bi se smanjio priliv komunalnih predmeta u sudove. Zakonom je potrebno regulisati odgovornost službenika koji vrše naplatu potraživanja, formiranje specijalnih mirovnih vijeća sa funkcijom prioritetnog pokušaja rješavanja predmeta van suda i sl.
2. Pružaoci komunalnih usluga moraju uzeti aktivnu ulogu u postupku naplate potraživanja.
3. Potrebno je uspostaviti detaljnu evidenciju dužnika od strane pružaoca komunalnih usluga.
4. Krovnim zakonom urediti pitanje zastare ili inicirati izmjenu Zakona o obligacijama u pogledu postojećih rokova zastare.

Zaključci povodom smanjenja broja krivičnih predmeta

1. Unaprijediti postojeći sistem sudskog vještačenja kroz izjednačavanje postojeće prakse u entitetima BiH.
2. Kontinuirano analizirati potrebne kadrovske i materijalne resurse sa ciljem ažurnog rješavanja krivičnih predmeta.
3. Unaprjeđivati saradnju sa relevantnim institucijama – tužilaštvo, policija, centri za socijalni rad, bolnice.

Zaključeno je također, da je potrebno podržati inicijativu Republike Srbije, upućenu Delegaciji EU u Srbiji, za uspostavljanjem web portala koji bi služio za razmjenu informacija o regionalnim iskustvima smanjenja broja neriješenih predmeta.

S ciljem kontinuiranog smanjivanja broja predmeta u sudovima, zaključeno je da je neophodno nastaviti sa postojećom praksom izrade, ispunjavanja i praćenja ispunjavanja Planova za rješavanje starih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV BiH na broj telefona 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) je Instrument za tehničku (savjetodavnu) podršku i razmjenu informacija Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje, koji se koristi kako bi pomogla zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni zakona Evropske unije.

Više informacija na Internet stranici http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

Europa.ba