Evropska unija pruža podršku Bosni i Hercegovini u razvoju sistema nadzora nad tržištem

Twining projekt koji finansira Evropska unija “Podrška Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i sistemu nadzora nad tržištem” prezentiran je 02 novembra 2012. godine, u Sarajevu.

Cilj ovog projekta je pružanje podrške Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine kao i dalji razvoj Infrastrukture kvaliteta i sistema nadzora nad tržištem u BiH u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Glavni korisnici ovog twinning projekta su Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i ostale institucije koje su uključene u realizaciju sistema nadzora nad tržištem unutar BiH. To uključuje Tržišne inspekcije na nivou entiteta i Brčko distrikta BiH te Upravu za indirektno oporezivanje BiH u domenu kontrole granica u oblasti sigurnosti proizvoda.

Velika Britanija i Latvija su kao države članice EU partneri na projektu koji provodi Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) Ltd.

 

Europa.ba