U Mostaru počeo treći plenarni sastanak Strukturiranog dijaloga

Treći plenarni sastanak Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU počeo je danas u Mostaru pod kopredsjedavanjem g. Bakira Dautbašića, sekretara Ministarstva sigurnosti BiH i g. Pjera Mirela, direktora Uprave C u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje.

Delegaciju BiH čini više od 40 predstavnika institucija u oblasti pravosuđa koji su na konstruktivan način uključeni u proces sagledavanja napretka reformi neophodnih za daljnje usklađivanje pravosuđa u BiH sa relevantnim propisima i standardima EU.

Prvi dio današnjeg sastanka bio je fokusiran na pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina; prenosu predmeta u fazi istrage sa državnog nivoa na ostale pravosudne instance, kao i planu Tužilaštva BiH o procesuiranju zaostalih istraga ratnih zločina.

Delegacija Evropske unije koja učestvuje na sastanku Strukturiranog dijaloga je sa žaljenjem konstatovala da još nije postignut napredak u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o razmjeni informacija i evidencija između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije.

U popodnevnoj sesiji, dijalog je nastavljen raspravom o budućoj IPA podršci sektoru pravosuđa, kao i o mogućnostima institucionalnog razvoja kroz uspostavu Apelacionog suda na državnom nivou, u kontekstu pojašnjenja nadležnosti.

Drugi dan sastanka biće posvećen zakonodavnim inicijativama i upravljanju ljudskim, finansijskim i infrastrukturnim resursima.

Europa.ba