EU Tempus program razmatra upravljanje ljudskim resursima u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu

Dvodnevni seminar o upravljanju ljudskim resursima u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu održan je na Univerzitet u Sarajevu od 14. do 15. juna 2012. Seminar je organizovala Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizuelnu i kulturnu politiku (EACEA) u okviru Tempus programa koji finansira EU. 

Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH, i Natalia Dianiskova, šefica Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u BiH pozdravili su 80-tak predstavnika iz zemalja Zapadnog Balkana i istakli važnost ove teme za čitavu regiju.

Tempus je glavni obrazovni program koji pomaže modernizaciju i razvoj visokog obrazovanja zemalja u susjedstvu EU. Program ima širok dijapazon aktivnosti finansirajući projekte univerzitetske suradnje partnerskih zemalja u istočnoj Europi, Srednjoj Aziji, na Zapadnom Balkanu i mediteranskoj regiji. EU je od 1990.godine obezbjedila preko 1.4 milijarde eura za Tempus program, finansirajući više od 3800 projekata suradnje. Od početka programa na Zapadnom Balkanu finansirano je više od 750 projekata i oko 70 projekata se još provodi u regiji. Ovi projekti traju 2-3 godine i imaju za cilj uvođenje dugoročnih strukturalnih promjena, kao i podsticanje direktnog kontakta među učesnicima i interkuluralno razumjevanje.

“Tempus je omogućio provedbu reformi visokog školstva u Bosni i Hercegovini kroz projekte koji su, na primjer, doprinijeli promociji Bolonjskog procesa i razvoju kvalitete visokog obrazovanja u zemlji. Također je dao osoblju univerziteta priliku da putuju i da stvaraju dobre odnose sa visokoškolskim ustanovama u susjednim zemljama i EU” naglasio u svom uvodnom izlaganju ministar civilnih poslova BiH, Sredoje Nović.

Natalia Dianiskova, iz Delegacije EU u BiH je izjavila: “Tempus program je odigrao ključnu ulogu u poticanju razvoja visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. To je bio jedan od temeljnih postulata za proširenje Europske unije i pomogao je pripremiti zemlje kandidatkinje za članstvo u EU. Danas Tempus ima ključnu ulogu u stvaranju prostora za pojačanu suradnju promovirajući bileteralnu kooperaciju između pojedinih zemalja i suradnju na regionalnoj razini”.

Tokom dva dana seminara, predstavnici ministarstva i univerziteta, kao i koordinatori Tempus ureda u regiji su razgovarali o izazovima i trendovima o upravljanju ljudskim resursima u visokom obrazovanju, iznoseći primjere dobre prakse i nedavne inicijative zemalja regije. Ovaj seminar je pružio jedinstvenu priliku za razmjenu informacija i iskustava o trenutnom razvoju u EU i regiji. Diskusija je bila zasnovana na rezultatima Tempus istraživanja provedenog u 2011. godini od strane dva neovisna stručnjaka.

Klaus Haupt, šef Odjela za upravljanje Tempus programom pri EACEA, istakao je da Tempus program pruža jedinstvenu platformu za razmjenu najboljih praksi u regiji, i nada se da će seminar dovesti do konkretnih savjeta i preporuka za praktičare i kreatore politike.

 

Za dodatne informacije: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/

Tempus studiju “Human Resource Management in Public Higher Education in the Tempus Partner Countries” mozete naći na:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en

Europa.ba