Konferencija i radionica – Unapređenje kapaciteta sudskih izvršitelja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) trenutno provodi projekt pod nazivom „Podrška pravosuđu Bosne i Herecegovine“ koji financira Evropska unija putem Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009). U okviru ovog projekta, 13. juna 2012. godine u Sarajevu je održana konferencija i radionica pod nazivom ‘Unapređenje kapaciteta sudskih izvršitelja’. Tom prilikom su predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje kapaciteta sudskih izvršitelja u prvostepenim sudovima u cijeloj BiH.

Na konferenciji su učestvovali Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Milorad Novković, predsjednik VSTVBiH-a, predstavnici Delegacije EU, VSTVBiH-a, predsjednici sudova, sudije i sudski izvršitelji.

Konferencija je organizirana u dva dijela; prvi dio je obuhvatio prezentaciju poduzetih aktivnosti i postignutih rezultata u prethodnom periodu, dok je u drugom dijelu održana radionica na kojoj su prisutni učesnici razmijenili ideje i iskustva koje mogu doprinijeti daljem unapređenju statusa i uloge sudskih izvršitelja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.

U uvodnom dijelu konferencije predsjednik VSTVBiH Milorad Novković se zahvalio predstavnicima Evropske unije na podršci u realizaciji projektnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje statusa i uloge sudski izvršitelja, reformu izvršnog postupka, kao i pravosuđa Bosne i Herecegovine u cjelini. Predsjednik Novković je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima i velikoj pažnji koja se kroz projektne aktivnosti usmjerila upravo na ključni faktor postupka izvršenja, sudske izvršitelje. Također je izrazio nadu u nastavak ovih i drugih sličnih projektnih aktivnosti koje mogu doprinijeti približavanju standarda pravosuđa Bosne i Hercegovine standardima modernih pravosudnih sistema u Evropskoj uniji.

Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, je u svom pozdravnom obraćanju izjavio: „Značajan broj zaostalih predmeta u sudovima smatra se glavnom preprekom efikasnosti pravosuđa u bilo kojoj tranzicijskoj zemlji, dok situacija u Bosni i Hercegovini predstavlja poseban izazov sa preko 2 miliona predmeta koji čekaju na rješavanje. Značajno smanjenje ovog zaostatka je neophodno u svrhu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.“   

Uz financijsku pomoć EU, a u cilju unapređenja statusa i uloge sudskih izvršitelja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine kao i unapređenja izvršnog postupka u cjelini, ostvareni su sljedeći rezultati u prethodnom periodu:

 • Izrađen je Praktikum za sudske izvršitelje,
 • Provedene su edukacije sudskih izvršitelja u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju u cilju profesionalnog usavršavanja sudskih izvršitelja,
 • Izvršena je nabavka vozila za 20 sudova u cilju poboljšanja tehničkih kapaciteta sudskih izvršitelja,
 • Formirana je Radna grupa za izradu prijedloga programa profesionalnog/stručnog ispita za sudske izvršitelje, koja će izraditi program polaganja stručnog ispita za sudske izvršitelje.

Na kraju konferencije usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Nastaviti kontinuiranu edukaciju sudskih izvršitelja, na način kako je ista uređena za sudije i tužioce.
 2. Definisati jasna ovlaštenja i odgovornosti sudskog izvršitelja, te iznaći optimalan način za normiranje rada sudskog izvršitelja.
 3. Kontinuirano jačati ulogu sudskog izvršitelja na terenu, kao i osigurati adekvatnu zaštitu na terenu.
 4. Regulisati status sudskih izvršitelja posebnim zakonom u skladu sa preporukom Vijeća evrope Rec (2003) 17 Komiteta ministara državama članicama u izvršnom postupku.
 5. Preporuka Udruženju sudskih izvršitelja u BiH da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima izrade i donesu Kodeks ponašanja i etike za sudske izvršitelje.
 6. Da se u narednom periodu kreiraju nove funkcionalnosti u Sistemu za automatsko upravljanje sudskim predmetima (CMS) koje će unaprijediti rad sudskih izvršitelja, te da se u skladu s tim izradi Priručnik za rad sudskih izvršitelja u CMS-u, kao i da se provede adekvatna obuka u pogledu korištenja ovih funkcionalnosti.
 7. Obezbijediti neophodne materijalno-tehničke pretpostavke za provođenje izvršnih radnji.

Europa.ba