Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Sekretarijat Energetske zajednice i tri ministra razgovaraju o toku realizacije Ugovora o Energetskoj zajednici u BiH

Radionica ‘Dan Bosne i Hercegovine u Energetskoj zajednici’

Dana 14. juna 2012. godine u hotelu ‘Vučko’ (Olimpijska 1) na Jahorini,  Nj. E. g. Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Nj. E. g. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Nj. E. g. Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske sastaće se sa g. Slavtchom Neykovim, direktorom Sekretarijata Energetske zajednice i njegovim timom. G. Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH će takođe učestvovati u razgovorima. Strane će učestvovati u cjelodnevnoj radionici pod nazivom ‘Dan Bosne i Hercegovine u Energetskoj zajednici’ kako bi razgovarali o uspješnosti realizacije Ugovora o Energetskoj zajednici u zemlji.   

Bosna i Hercegovina je potpisala Ugovor o Energetskoj zajednici u oktobru 2005. godine i preuzela obavezu primjene najvažnijih dijelova zakonske regulative EU u okviru definisanih rokova. U oktobru 2011. godine, Ministarsko vijeće Energetske zajednice odlučio je da usvoji treći interni energetski paket EU. Ove godine su u toku razgovori o usvajanju nove zakonske regulative o obnovljivoj energiji EU, statistici i naftnim zalihama. Ovaj zakonski okvir će nakon potpune realizacije omogućiti stvaranje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira i time osigurati pristup održivoj, sigurnoj i konkurentnoj energiji. Upravo će ovi izazovi, kao i planirani tok aktivnosti Bosne i Hercegovine, biti predmet razgovora na Jahorini.       

Medijima će se istoga dana u 13:15 časova obratiti i dati izjave predsjedavajući Bevanda, ministri, te direktor Neykov. 

Europa.ba