“Građani za Evropu” održali sesiju o sektoru rada i zapošljavanja

U prostorijama Evropske unije u Sarajevu jučer je održan javni dijalog civilnog društva sa preko 20 predstavnika entitetskih i državnog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u sektoru rada u zapošljavanja. Na sesiji inicijative “Građani za Evropu” sagledan je nedostatak napretka u sprovođenju reformi u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u proteklih godinu dana, te se vodio razgovor o  mogućim rješenjima za njihovu  bržu implementaciju u narednom periodu.

Ključne reforme koje su zagovarali članovi inicijative “Građani za Evropu” uključivale su razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca posla, te premještanje  zdravstvenog osiguranja sa zavoda za zapošljavanje na druge institucije, kako bi se isti mogli fokusirati na svoj primarni zadatak pronalaženja posla. Članovi inicijative su iste preporuke javno prenijeli vlastima prije godinu dana.

Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU za BiH, istakao je kako je veoma važno da se aktivnosti u sklopu inicijative “Građani za Evropu” nastave, te kako NVO sektor može mnogo pomoći vlasti u rješavanju ovih izazova.

Inicijativu „Građani za Europu“ predvodi udruženje VESTA, uz članstvo više od 40 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, pod pokroviteljstvom Ureda specijalnog predstavnika Europske unije.

Europa.ba