Delegacija EU u BiH i UNICEF posjetili zajedničke projektne aktivnosti u Općini Tešanj

Predstavnica Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Natalia Dianiskova, šefica sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju i zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH, Anne-Claire Dufay, su boravile danas u zajedničkoj posjeti Općini Tešanj. Tokom posjete, sastale su sa načelnikom Općine Tešanj Fuadom Šišićem, te posjetile Dječiju radionicu o nenasilnom sprječavanju sukoba i o pravljenju kratkih videa.
„Projekat Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS) Evropska unija finansira sa četiri miliona eura i želja nam je da na terenu vidimo kako su ta sredstva korisno utrošena. Tešanj je jedan od primjera dobre prakse tako da mi je zadovoljstvo danas biti ovdje“, kazala je Natalia Dianiskova.
Zamjenica predstavnice UNICEF-a Anne-Claire Duffay također je istakla Tešanj kao jedan od primjera dobre prakse, te dodala da je zadovoljna i učešćem ostalih 10 općina u BiH u kojima se provodi zajednički program te je potcrtala važnost njegove samoodrživosti.
„U svim SPIS općinama, kao što je slučaj i u Tešnju, formirani su upravni odbori koje čine predstavnici institucija za zaštitu djece i ono što je posebno bitno jeste da nakon okončanja projekta ti odbori prerastaju u općinske komisije kao stalna tijela koje nastavljaju raditi ono što su kroz SPIS započeli“, kazala je Anne- Claire Duffay.
Načelnik Općine Tešanj Fuad Šišić zahvalio se na posjeti, te izrazio zadovoljstvo što je Tešanj jedna od SPIS općina u trećoj fazo projekta.
„Kroz ovaj projekat naša općina je mnogo dobila, izradili smo akcioni plan kroz koji su definirane najranjivije grupe djece kojoj treba pomoći, i koji će biti temelj buduće politike dječije zaštite kojoj smo i do sada poklanjali dosta pažnje, ali su kroz program svi akteri dječije zaštite uvezani u jedno tijelo koje će vjerujem dobiti podršku i kao buduća općinska komisija“, kazao je načelnik Šišić.
Ova posjeta je dio aktivnosti projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS program)“  koji finansira Evropska unija, a provodi UNICEF. Tešanj je jedna od 21 pilot općine u BiH u kojoj se projekat provodi.

Europa.ba