Sesija Parlamenta za Evropu održana danas u Sarajevu

Članovi Parlamentarne skupštine BiH, entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko distrikta BiH, okupljeni u okviru inicijative Evropske unije „Parlament za Evropu”, sastali su se u zgradi Evropske unije u Sarajevu kako bi razmotrili poduzete korake ubrzanja napretka u procesu podnošenja uspješne prijave Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Na sastanku sa zvaničnicima Evropske unije, parlamentarci BiH fokusirali su se na razvoj Državnog programa za usvajanje evropske pravne, koji predstavlja ključni dokument za osiguranje odgovarajuće brzine napretka BiH ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj program nije samo uvjet, nego predstavlja i obavezu vlasti BiH, definiranu u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju,

 

Europa.ba