Održana tematska konferencija predsjednika sudova „Smanjenje broja starih predmeta“

(Mostar, 24. april 2012.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održalo je 24. aprila 2012. godine u Mostaru, Tematsku konferenciju predsjednika sudova „Smanjenje broja starih predmeta“. Ova konferencija je organizovana u okviru projekta „Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine“ koji finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1.4 miliona EUR. 

Na Konferenciji su prezentirani dosadašnji rad Stalne komisije za praćenje implementacije Uputstva za izradu Plana rješavanja starih predmeta i efikasnost pravosuđa osnovane pri VSTV-u BiH, kao i rezultati primjene Uputstva za izradu plana za rješavanje starih predmeta tokom 2011. godine.  Naznačeno je da je u 2011. godini broj predmeta starih 20 i više godina smanjen za više od 60 % u odnosu na 2010. godinu, dok je 26 sudova u potpunosti eliminisalo takve stare predmete. Tokom 2011. godine, sedam sudova je postalo ažurno i nisu dužni sačinjavati Plan za 2012. godinu.

U uvodnom obraćanju učesnicima Konferencije predsjednik VSTV BiH Milorad Novković je naznačio da Vijeće već godinama ulaže napore u smanjenje broja neriješenih predmeta i u unaprijeđenje efikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini, međutim tek u nekoliko zadnjih godina postignut je značajan napredak. „Kako na nama leži odgovornost za efikasnost pravosuđa, u svojim rukama držimo jedan od ključeva za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Da bismo odgovorili obavezama koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i ojačali institucije i vladavinu prava, moramo uložiti više od 100 % naših napora da bi sudovi postali ažurni.“, naglasio je predsjednik Novković.

Gđa Una Kelly, vršilac dužnosti šefa Odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini, naglasila je u svom obraćanju da predsjednici sudova imaju važnu ulogu u pomjenama koje se odnose na smanjenje broja starih predmeta. „Vaše smjernice, rukovođenje i uprava su ključni za te promjene – vi ste ti koji ih omogućavaju. Današnja konferencija, ne samo da pruža dokaze takvih promjena, već i ukazuje na složenost i obimnost posla koji predstoji“.

Učesnicima konferencije također se obratila i gđa Mariam Naqvi, zamjenica šefa misije ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, koja je istakla važnost projekta koji sufinansira ambasada Kraljevine Norveške, te važnost razvoja i unaprijeđenja pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Na kraju konferencije usvojeni su sljedeći zaključci:

  1. Sudovi Planove rješavanja starih predmeta trebaju sačinjavati na realnim osnovama, te su pri sačinjavanju istih dužnih poštovati odredbe Uputstva.
  2. Sudovi u narednom periodu trebaju više pažnje posvetiti rješavanju starih predmeta, nego što su to činili tokom 2011. godine.
  3. Predsjednici sudova, lično, u narednom periodu trebaju se pridržavati Uputstva u dijelu koji se odnosi na procenat rješavanja starih predmeta koje su dužni riješiti.
  4. Predsjednici sudova, lično, obavezni su dostaviti obrazložen izvještaj o predmetima starijim od 15 godina i  razlozima zbog kojih ti predmeti nisu riješeni.

Za više informacija molimo da kontaktirate Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH na broj telefona 033 707 518. 

Europa.ba