U opštini Modriča održana Panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica

U organizaciji Udruženja Vesta, jučer je u opštini Modriča održana prezentacija i panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica. Cilj prezentacije i diskusije je doprinos boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa ruralnog razvoja, kao i koristi koje od istih imaju zemlje kandidati i potencijalni kandidati i zemlje članice Europske unije. Predstavljene su informacije o mogućnostima pripreme za LEADER program, te uspostavu mehanizama za kontinuiranu razmjenu informacija i dijalog o mogućnostima primjene takvog pristupa u BiH.

Prezentaciji je prisustvovalo 67 predstavnika relevantnih opštinskih službi, mjesnih zajednica, poljoprivrednih zadruga, proizvođači, prerađivači, nevladine organizacije, mediji. Učesnici su upoznati sa prednostima približavanja BiH Europskoj uniji, posebno kada je riječ o razvoju poljoprivrede i ruralnih zajednica, te ulaganjima u projekte ruralnog razvoja. Tom prilikom su iznijeli i vlastito stajalište o prednostima prilagođavanja EU standardima u razvoju poljoprivrede i diskutovati o mogućnostima unaprjeđenja poljoprivrednog i ruralnog razvoja u Opštini Modriča.

Prisutni su kao jedan od vodećih problema istaknuli loše međusobne odnose između sela, mjesnih zajednica i opštine i nemogućnost kvalitetnog dogovora i organizovanja na lokalnom nivou. S druge strane, smatraju opštinu i relevantne opštinske službe glavnom pokretačkom snagom koja treba da sluša prezentacije ovog tipa i primjenjuje znanja i iskustva EU na prilike u lokalnim zajednicama. Mnogi učesnici su prezentaciju i panel diskusiju ocijenili veoma korisnom i kvalitetnom, a Leader program nešto što bi morali prihvatiti objeručke upravo opštine poput Modriče, Gradačca i Šamca. Sistem navodnavanja poljoprivrednih dobara je prijeko potreban stanovnicima Modriče. Treba iskoristiti ponuđena sredstva i unaprijediti život u opštini. Obezbijediti vodu i za stanovništvo i za stoku, jer su sela u jako lošoj situaciji, s tim u vezi. Važno je prije svega odrediti prioritete i udružiti sela i mjesne zajednice u poljoprivredne zadruge koje će usko sarađivati sa opštinskim službama.

Predstavnica opštinske Službe za poljoprivredu Sida Tomić naglasila je da u opštini imaju stručne osobe obučene za pisanje projekata. Najbitnije su projektne ideje koje dolaze od poljoprivrednika, koje će biti prenesene u projekat, sa kojim će opština aplicirati prema IPA fondovima i raspoloživim sredstvima EU.

Održana panel diskusija jedna je od deset planiranih u okviru projekta „Get to know EU“ („Upoznajmo EU“). Projekat finansira Europska unija u iznosu od 33,600 eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2010). Projektom je planirano uključivanje najmanje 500 predstavnika zainteresiranih za ruralni razvoj u sjeveroistočnoj BiH, u dijalog o procesu EU integracija, kroz promociju EU LEADER pristupa za razvoj ruralnih zajednica. 

I naša država na putu ulaska u Europsku uniju, već sada može svoje tendencije ruralnog razvoja prilagoditi europskim normativima, te u skladu sa europskim standardima stremiti daljnjem unaprjeđenju ukupne kvalitete življenja i rada u ruralnim područjima.

Nakon uspješno održanih pet panel diskusija u općinama Gračanica, Lukavac, Živinice, Gradačac i Modriča, predviđene su iste u općinama Tuzla, Brčko, Bijeljina, Zvornik i Derventa.

Europa.ba