Ponovo staviti pitanje Roma u središte pažnje

Prilikom današnje posjete Adi Romi pored Čapljine, Andrew Mayne, predstavnik UNHCR-a i ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, pozvali su da se iznađe dostojanstveno rješenje za Rome koji žive na marginama društva.

31 osoba, od kojih 14 djece, sada živi na deponiji smeća, u straćarama napravljenim od vrata i prozora sa otpada. Uslovi života su izuzetno teški, porodice žive u siromaštvu, bez osnovnih sanitarnih uslova, tekuće vode, hrane i električne energije.

Tokom posjete, ambasadori su posjetili porodicu Ajle Adžović, šestogodišnje djevojčice koja je u novembru prošle godine poginula u požaru koji je zahvatio baraku.
Ambasador Peter Sorensen izjavio je sljedeće:
“Ajlina smrt je bila šok za sve, pogotovo zato što se mogla spriječiti. Djeca imaju pravo da žive u bezbjednom okruženju, a dužnost svih nas je da ih zaštitimo. Zajedno sa organima lokalne samouprave treba da iznađemo održivo rješenje za ovakve situacije.
Evropska unija je namijenila 2,5 miliona eura iz sredstava IPA 2011 za provođenje Akcionog plana za Rome, a u toku je projekat u vrijednosti 0,5 miliona eura koji  realizuje CARE. Apelujem na odgovorne organe da preduzmu konkretne korake da ovoj djeci i njihovim porodicama obezbijede sigurno mjesto stanovanja i osnovna socijalna prava”.
Predstavnik UNHCR-a Andrew Mayne rekao je:
“Ova tragedija, koja se mogla spriječiti, služi nam svima kao podsjetnik da uradimo sve što je u našoj moći i  izgradimo pravednije društvo. Nažalost, mnoga romska djeca nemaju čak ni izvod iz matične knjige rođenih. To znači da često ne mogu dobiti osnovnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, zbog čega kasnije teško dolaze do mogućnosti da zarade za život i izdržavaju svoje porodice. UNHCR sa partnerskim organizacijama u zemlji pomaže romskim porodicama da dobiju osnovne dokumente potrebne za normalan život. Međutim, danas svi u BiH mogu dati svoj doprinos da djeca poput Ajle dobiju bolju šansu ubuduće. Ako uspijemo da riješimo ovaj problem, koristi će imati cijelo društvo.
Tokom dana, ambasador Sorensen i predstavnik UNHCR-a Mayne posjetili su povratnike u Mostar i stanovnike kolektivnog centra u Čapljini, u kojem živi 40 porodica, uključujući stara lica i djecu. Do posjete je došlo uoči međunarodne donatorske konferencije koja će biti održana 24. aprila u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Cilj konferencije je prikupiti sredstva za Zajednički regionalni stambeni program, koji će predstaviti četiri partnerske zemlje (BiH, Srbija, Crna Gora i Hrvatska), a čiji je cilj da obezbijedi trajno stambeno rješenje za oko 74.000 lica. Očekuje se da će projekat pomoći 5.400 porodica BiH. To su najugroženije izbjeglice, povratnici i raseljena lica koja su još uvijek, 16 godina po završetku rata, bez trajnog stambenog rješenja.

Europa.ba