Zajednička izjava Bosne i Hercegovine i Evropske komisije

Dana 19. aprila predstavnici institucija Bosne i Hercegovine (BiH) i predstavnici Evropske komisije  održali su 4. sastanak Privremenog pododbora za ekonomska i fiskalna pitanja, I dio, o statistici.
Sastanak je održan dan nakon zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine, Evropske komisije i Vijeća Evrope o aktivnostima  međunarodnog nadzora nad popisom stanovništva. Na Pododboru su odmah započeti potrebni tehnički razgovori u cilju postizanja dogovora kojim bi se omogućilo da međunarodni nadzor obuhvati sve relevantne faze popisa, počev od njegove pripreme.
Obje strane su razmotrile korake praktične provedbe Zakona o popisu stanovništva, koje trebaju poduzeti Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku, te ostali tehnički organi i nadležne institucije. Komisija je pozdravila dobru saradnju među zavodima za statistiku i djelotvornu koordinaciju zadataka koji su im dodijeljeni u skladu sa Zakonom o popisu. Komisija je konstatovala da se još uvijek radi na pripremi određenih kartografskih zadataka.
Komisija je takođe pozdravila činjenicu da je Vijeće ministara usvojilo nacrt Zakona o državnom budžetu za 2012. , kojim se za poslove popisa predviđa iznos od 4,4 miliona KM. Međutim, Komisija je preporučila da se usvoji sporazum o finansijskom planu za 2012. ili da Fiskalno vijeće postigne takav sporazum. Rok za ispunjenje tog zadatka, propisan Zakonom o popisu, je istekao.
Komisija je predstavila strukturu i program aktivnosti planiranih za međunarodni nadzor, koje će se izvoditi uz učešće međunarodnih stručnjaka, između ostalog iz Komisije i Ujedinjenih nacija.
Komisija je pozdravila napredak postignut u približavanju zakonodavstva u BiH opštem zakonodavstvu EU o statistici.
Komisija je podsjetila predstavnike BiH na rok koji ističe 1. jula 2013. do kada se Komisiji moraju predati statistički podaci o BDP-u po glavi stanovnika na takozvanom nivou NUTS II radi tehničke pripreme regionalnih strukturnih fondova EU za BiH nakon 2013.  Komisija će razmotriti mogućnost pružanja tehničke pomoći.

Europa.ba