Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje državnog budžeta za 2012. godinu u Vijeću ministara BiH

“Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje državnog budžeta za 2012. godinu u Vijeću ministara BiH. Odgovarajući budžet za 2012. godinu je neophodan kako bi Bosna i Hercegovina mogla da ispuni obaveze koje je preuzela u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. To uključuje uspostavljanje novih institucija potrebnih za obaveze u vezi sa Evropskom unijom, pripremu popisa stanovništva sljedeće godine i pripreme za konsekvence ulaska Hrvatske u EU 2013. godine. Delegacija EU i EUSR sada pozivaju Predsjedništvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH da osiguraju brzo usvajanje budžeta za 2012. godinu.

Delegacija EU i EUSR takođe ohrabruju relevantne institucije BiH da bez daljnjeg odlaganja usvoje odgovrajući Globalni fiskalni okvir za period od 2012. do 2014. godine. Usvajanje tog dokumenta, zajedno sa državnim budžetom za 2012. godinu, dalo bi potrebnu stabilnost javnim finansijama Bosne i Hercegovine.”

Europa.ba