EU podupire civilno društvo u regiji

Panel “Suočavanje s EU-integracijama: Vizije i izazovi civilnog društva u kontekstu EU integracija u BiH i regiji” održan je danas u hotelu Sarajevo u Sarajevu.

Panel je dio konferencije o civilnom društvu zapadnog Balkana koju organizuje Američko-bosanska fondacija u saradnji sa Centrom sa trans-atlantske odnose – Škola naprednih međunarodnih studija (SAIS) pri Univerzitetu Johns Hopkins iz Washingtona, a finansira ga  Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je otvorena jučer u prostorijama Gradske vijećnice u Sarajevu. Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi obratio se sudionicima, ističući potporu predanom angažmanu regionalnog civilnog društva pitanjima u vezi sa EU. “Civilno društvo ključni je partner za EU i građane u cjelini u integracijskom procesu, a nisu to samo vlade”, izjavio je Daviddi.

Priznati predstavnici organizacija civilnog društva iz cijele regije Zapadnog Balkana podijelili su svoja iskustva o izazovima EU integracija u svojim zemljama, zaključivši da je članstvo u EU konačni cilj za cijelu regiju.

 

Europa.ba