Produžen rok za prijave na konkurs “Najbolji novinar iz oblasti evropskih integracija” do 24. Aprila 2012.

Nagradu “Najbolji novinar godine u oblasti evropske integracije ”pokrenula je u decembru 2011. godine Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) u partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u BiH/Specijalnim predstavnikom EU. Nagrada simbolizuje priznanje za doprinos novinara promociji tema koje se tiču integracije u EU.

Inicijalni rok za prijave na konkurs bio je 1. april 2012, koji je zbog brojnih zahtjeva sada produžen do 24 aprila 2012.

Svi novinari koji se žele prijaviti, mogu slati radove do 24. aprila 2012., na sljedeću adresu: EU Awareness II project, Augusta Brauna 14, 71 000 Sarajevo,BiH, tel/fax ++387 (0) 33 205 408, e-mail senka@euawareness.ba.

Konkurs je otvoren za sve novinare u Bosni i Hercegovini, bilo da su zaposleni u medijima ili su u freelance statusu. Nagrada će biti dodijeljena u tri kategorije: elektronski mediji, online/digitalni i štampani mediji i sastoji se od četverodnevnog putovanje u Brisel, uz posjetu institucijama EU i medijskim servisima.

Kandidati trebaju poslati portfolio od najviše dva rada za koje smatraju da na najbolji način predstavljaju njihovo praćenje i izvještavanje o procesu integracije u EU. Radovi mogu biti poslani na DVD-u, CD-u ili u štampanoj formi.

Žiri kojeg će sačinjavati ugledni novinari kao i predstavnici Direkcije za evropske integracije i Delegacije Evropske unije u BiH/Ureda Specijalnog predstavnika EU će odabrati pobjednike u tri navedene kategorije. Nagrada je putovanje u Brisel od četiri dana u okviru kojeg će posjetiti institucije EU i medijske servise.

Pobjednici će biti odabrani na osnovu sadržaja njihovog rada, koji će biti procijenjen na temelju kvalitete izvještavanja o različitim aspektima procesa integracije. Teme nisu zadate, a jedini preduslov je relevantnost rada i povezanost sa temom integracije u EU. U obzir će biti uzeti: primijenjena metodologija, detaljna analiza i istraživanje, prezentacija i dati kontekst.

Detaljnije upute su date u pravilima koja se mogu dobiti na zahtjev na senka@euawareness.ba ili ih je moguće naći na www.dei.gov.ba or http://www.delbih.ec.europa.eu/

Pobjednici konkursa biće proglašeni na ceremoniji koja je dio proslave sedmice Evrope, 7. maja 2012.
Kontakt za više informacija:
marina.kavaz-sirucic@dei.gov.ba
telefon: 062 993 555

Europa.ba