Radionice „Mirno rješenje sukoba“: Djeca uče kako da prihvate drugo i drugačije“

U deset općina/opština u BiH i u Distriktu Brčko,u okviru treće faze Programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS)”, organizira se niz radionica za djecu na temu „Mirno rješenje sukoba“. Radionice na kojima djeca s predavačima iz Udruženja „Genesis Project“ uče o mirnom rješavanju sukoba, stereotipima i predrasudama te vještinama komunikacije održane su i u Osnovnoj školi „Miloš Dujić“ u Čelincu.

„Ono što djeca na ovim radionicama uče jeste da prihvate drugo i drugačije, da na pravilan način pronalaze rješenja sukoba i da na najbolji mogući način reagiraju i svojim djelovanjem preveniraju sukobe i međuvršnjačko nasilje“, kaže Saša Šarić iz „Genesis Projecta“. U radionicama u grupama učestvuju djeca starosti od 12 do 15 godina, a članovi grupe biraju se u suradnji sa direktorima, nastavnicima i školskim pedagozima, a kako pojašnjava Šarić, biraju se djeca sa liderskim sposobnostima koja poslije svoja znanja mogu prenijeti na drugare iz škole.

Dok razgovaramo sa Sašom, za stolom Anes, Svetozar, Damjan, Stefan, Barbara, Ivana, Sara, Tina, Nikolina i drugi Stefan u grupi rade „Test slušanja“ koji se sastoji od 15 pitanja s trikom u posljednjem pitanju o čemu djeca diskutuju sa drugim predavačem Goranom Radićem. Poslije slijedi igra čitanja novinskog teksta, koji se poslije usmeno prepričava, od učenika do učenika,, tokom čega se gube neke činjenice, te djeca na plastičan način sagledavaju kako nastaju glasine.

„Sviđa nam se ovaj način rada, mogli bismo ovako uvijek. Učimo o tome kako izbjeći sukob, ali i kako do njega dolazi, i zbog čega“, kaže nam Tina dodajući kako njoj najviše smeta to što kad se desi nešto loše u školi one koji pozovu odrasle upomoć, vršnjaci nazivaju „izdajicama“.

„Ovdje učimo da ako zovnemo starije da spriječe nasilje nismo izdajice. Kada imamo problem koji ne možemo sami riješiti najbolje je da pozovemo starije“, kaže Tina, a Sara, Stefan i ostali dodaju kako vjeruju da će o svemu naučenom moći pričati i sa svojim vršnjacima. U međuvremenu, Goran prelazi na sljedeći zadatak u kojem djeca treba da napišu kraći rad na jednu od tri teme: Zašto je igralište važno u mom životu; Zašto volim školu; Šta bismo promijenili u svom gradu.

„O posljednjem bi se podeblja knjiga mogla napisati“, dobacuje neko od djece što izaziva smijeh u grupi, koju ostavljamo da u miru nastavi s radom na temama i kasnijom diskusijom.

Program “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini” zajednički podržavaju  EU i UNICEF-a. Evropska unija finansira ovaj program od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura. Cilj programa je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U fazi III SPIS programa (2011.-2012.) ciljne lokacije su:  Čelinac, Derventa, Gacko, Gornji Vakuf/Uskoplje, Kupres, Mrkonjić Grad, Posušje, Prnjavor, Tešanj, Velika Kladuša i Brčko distrikt.

Europa.ba