Poziv za učešće u studijskoj posjeti na temu „Osnaživanje osoba sa poteškoćama intelektualnom razvoju”

U sklopu programa “Ljudi ljudima” (P2P) otvoren je poziv za iskazivanje interesa za učešće predstavnika organizacija civilnog društva u studijskoj posjeti Briselu pod nazivom Osnaživanje osoba sa poteškoćama u intelektualnom razvoju koja će biti održana od 17. do 20. aprila 2012. godine.

Pozivamo zainteresovane organizacije da do 18. marta 2012. godine do 12:00 časova pošalju prijave na e-mail: p2p.ba@tacso.org 

Program Ljudi ljudima” (P2P), koji podrazumijeva posjete institucijama i tijelima EU, u cilju razmjene iskustava, znanja i dobrih praksi između korisnika, EU i organizacija građanskog društva zemalja članica EU.

Program “P2P” obuhvata zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU:

Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo*, Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku te Island.

Od pokretanja programa “P2P” više od hiljadu predstavnika različitih organizacija građanskog društva su učestvovali u studijskim posjetama, razgovarajući međusobno o temama kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, uloga građanskog društva u izradi politika EU, žene u poslovanju, dijalog među kulturama, socijalni dijalog i politika upošljavanja, klimatske promjene i obnovljiva energija, osobe sa invaliditetom, mladi, organizovani kriminal i korupcija, itd.

Više informacija možete pronaći na web stranici: http://tacso.org/news/p2p/default.aspx?id=6910&template_id=73&langTag=bs-BA

____________________

*Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Europa.ba