Pokrenuta Platforma za obrazovanje i obuku za zapadni Balkan

Juče je u okvru Regionalne škole za javnu upravu u Danilovgradu u Crnoj Gori uspješno pokrenuta Platforma za obrazovanje i obuku za zapadni Balkan.

Jan Truszczynski, direktor Direkcije za obrazovanje i kulturu predvodio je sastanak sa ministrima i/ili pomoćnicima ministara sa područja zapadnog Balkana.

U svom uvodnom govoru, Leopold Maurer, šef Delegacije EU u Crnoj Gori, pozdravio je učešće svih 7 regionalnih partnera, zabilježeno po prvi put od potpisivanja sporazuma o regionalnoj saradnji između Srbije i Kosova [*]. Jan Truszczynski je naglasio da je obrazovanje postepeno došlo u žižu pažnje u Evropskoj uniji prepoznavanjem ključne uloge koju ono igra u ekonomskom oporavku, te kao faktor rasta.

Crnogorski i makedonski ministri, Stijepović i Pančev, kao i ostali učesnici, pozdravili su početak rada ove Platforme EU, naglašavajući da ona predstavlja priliku za jačenje regionalne saradnje u oblasti obrazovanja i obuke.

Platforma za cilj ima razmjenu iskustava i jačanje sinergija u pravcu obrazovnih reformi u skladu sa standardima i najboljom praksom iz EU, uz maksimalno korišćenje Otvorene metode za koordinaciju na nivou EU, te pomoći EU (oko 500 miliona eura uloženo u sektor obrazovanja i obuke od 2007. godine).

Prezentacije i diskusije su obuhvatale obrazovne politike EU, pomoć EU za obrazovanje na zapadnom Balkanu, primjere dobre prakse na državnim nivoima, kao i buduću saradnju i prioritetne teme za 2012. i 2013. godinu. Gospođa Tinde Kovač-Cerović, državni sekretar Srbije, naglasila je potencijal u smislu komplementarnosti ove inicijative EU i Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi -ERISEE

Učesnici na visokom nivou usaglasili su prioritetne teme. Regionalne aktivnosti, uz podršku EU, otpočeće kasnije u toku ove godine u oblasti kvaliteta visokog obrazovanja. Svi prisutni su izrazili spremnost za pružanje podrške implementaciji obrazovnih reformi u svojim zemljama, te za veće približavanje standardima EU.

Održavanje narednog koordinacionog sastanka na visokom nivu Platforme za obrazovanje i obuku za zapadni Balkan previđeno je za prvi kvartal 2013. godine.

[*] Ova odrednica ne prejudicira poziciju i status i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Europa.ba