Prvi sastanak u okviru Post-viznog monitoring mehanizma

Prvi sastanak u okviru  Post-viznog monitoring mehanizma nakon vizne liberalizacije održan je jučer 11. maja u prostorijama Evropske komisije u Briselu. Delegacija relevantnih tijela vlasti BiH, na čelu s ministrom sigurnosti gospodinom Sadikom Ahmetovićem, sastala se sa predstavnicima Generalne direkcije za proširenje i Generalne direkcije za unutrašnje poslove kako bi razgovarali o pitanjima vezanim za održivo praćenje reformi koje su uvedene u sektore pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Tehnički izvještaj o ishodu sastanka je trenutno u pripremi. Predstavnici iz Evropske komisije potvrdili su da je sastanak bio konstruktivan i  da je tehnički dijalog pružio potrebne elemente kako bi se osigurala stalna predanost vlasti BiH u garantovanju održive i efikasne provedbe svih reformi koje su uvedene viznim dijalogom.

Europa.ba