EU Program za oporavak od poplava izradio prvu studiju o riziku od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini

EU Program za oporavak od poplava predstavio je 8.12. 2015. godine studiju o procjeni rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva procjena rizika od višestrukih opasnosti izrađena u zemlji koja pruža informacije svim nivoima vlasti i daje im mogućnost da razviju dalje politike za smanjenje rizika od katastrofa te donose odluke. Studija zaključuje da je usklađivanje zakona i provođenje konkretnih mjera neophodno za sprečavanje budućih poplava i klizišta.

Klimatske promjene i ekstremne vremenske nepogode, kao one u maju 2014., zahtijevaju da svi relevantni akteri u Bosni i Hercegovini u cjelosti spoznaju neophodne mjere za smanjenje rizika od katastrofa te da ih bez odlaganja provedu. Samim tim je Program za oporavak od poplava, uporedo sa pružanjem pravovremene pomoći zajednicama pogođenim poplavama, prepoznao i važnost izrade ovakve procjene koja će vlastima omogućiti donošenje odluka na osnovu informacija o riziku koje su bazirane na činjenicama.

„Mi možda nismo u mogućnosti spriječiti vremenske nepogode, ali mi možemo znatno smanjiti njihove potencijalne posljedice. Sprečavanje poplava i upravljanje rizicima je ključni izazov za vlasti u BiH i Evropska unije ća nastaviti da bude njihov partner u tom pogledu i da im pruža podršku. Sveobuhvatna procjena rizika za stambeni sektor je jedan od konkretnih primjera naše podrške, kao i rezultat rada EU Programa za oporavak od poplava, koji će omogućiti relevantnim institucijama da koriste ove informacije za razvijanje planova i dalji rad po ovom pitanju. Evropska unija je u sklopu fondova IPA 2014 namijenila  značajna dodatna sredstva za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 41 milion eura koja će biti usmjerena na dalji opravak od poplava i upravljanje rizikom od poplava“, rekao je šef Odjela za saradnju pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Melvin Asin.

Studija navodi da prioriteti za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini uključuju razvijanje sistema za rano upozoravanje, izradu planova za slučajeve poplava i propisa o korištenju zemljišta, izgradnju uzvišenja i protupoplavnih zidova, kao i usklađivanje i provođenje zakona o prostornom uređenju i izgradnji i o geološkim istraživanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu čime bi se dodatno smanjio rizik od pojave klizišta u budućnosti.

Studija izdvaja 28 općina koje su izložene najvećem riziku od poplava i klizišta i ukazuje na to da 260 hiljada ljudi živi u područjima koja su izložena veoma visokom riziku od poplava, dok 284 hiljade ljudi živi u područjima koja su izložena veoma visokom riziku od klizišta. Iznos šteta koje bi mogle biti prouzrokovane poplavama i klizištima u ovim područjima procjenjuje se na 7,8 milijardi KM.

„Provođenje mjera za smanjenje rizika od katastrofa mora biti naš zajednički prioritet. Poplave u maju 2014. su ukazale na to koliko smo svi mi ugroženi i ranjivi. Provođenjem EU Programa za oporavak od poplava mi ublažavamo posljedice poplava ali sada našu pažnju moramo usmjeriti na sprečavanje takvih dešavanja kako se opet ne bismo suočili sa takvom vrstom katastrofe“, rekla je rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu.

Studija je kao prvo objedinila rizike od poplava i klizišta za stambeni sektor te je integrisala procjenu uticaja klimatskih promjena koje povećavaju te rizike. Ona je dalje povezala ove informacije sa informacijama o prostornom uređenju stambenog sektora u Bosni i Hercegovini te o socioekonomskim karakteristikama općina putem geografskog informativnog sistema. Ulazni podaci o izloženosti riziku od poplava i klizišta i za izradu procjene su bili segmenti i analize planova za prostorno uređenje.

Korak koji će pratiti izradu studije je izrada detaljnije analize za područja sa veoma visokim stepenom rizika od poplava i klizišta. Pilot projekti će stoga biti provedeni u općinama Doboj i Tuzla koje su kao takve identifikovane kroz analizu izloženosti većem broju rizika i kroz socioekonomsku analizu ugroženosti. Ovim projektima će se razviti metodologija za izradu daljih analiza u područjima izloženim riziku te za razvijanje prikladnih strukturalnih i ne strukturalnih mjera za prevenciju i zaštitu.

Preuzmite studiju „Procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini“ sa stranice http://archive.europa.ba/?p=38806

Redovno ažurirane informacije o Programu, multimedijalni materijali, prilozi itd. mogu se pronaći na web stranici i na Facebook stranici.

Mapa lokacija na kojima se vrše sanacioni radovi nalazi se na http://goo.gl/Vitylu i foto galerija Programa na Flickr.

Europa.ba