Prostor za poboljšanje turističke ponude BiH i dalje postoji, zaključak panel diskusije u Mostaru

Prirodne ljepote jedne zemlje zajedno sa usmenim preporukama i dalje predstavljaju glavni povod za Evropljane prilikom odabira odredišta za odmor, prema najnovijim istraživanjima TOMAS-a (Touristic Online Management System). BiH bi, stoga, sa razvijenijom turističkom ponudom mogla privući veći broj turista nego što je to dosad bio slučaj“ rekla je Sanda Čorak, direktorica Hrvatskog zavoda za turizam tokom panel diskusije na temu „Perspektive razvoja turizma“ koju je organizovao EU Info Centar u BiH u saradnji sa Fakultetom prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 15. marta 2016. g. u Mostaru.

Čorak je također istakla značaj organizovanja manifestacija, naročito festivala koji predstavljaju efikasno sredstvo za privlačenje turista, ne samo za vrijeme turističke sezone već i tokom čitave godine kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, naročito nakon ulaska u EU.

Krešimir Miličević, predstavnik Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona je predstavio tekuće projekte u Hercegovini sa posebnim naglaskom na projekat vinske ceste koji je finansirala EU kao i program pod nazivom „Interreg Adrion“ koji čini dio Kohezione politike EU usmjeren na Jadransko-jonsku regiju. Također je naveo i nedostatak razvojne strategije za turizam kao osnovne prepreke i njihovu radu.

Mirjana Milićević, šefica Odsjeka za turizam na Fakultetu prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti  Sveučilišta u Mostaru je prezentovala pregled turističkog obrazovanja i tržišta rada.
Nedostatak praktičnog rada i dalje predstavlja najveći problem na našem fakultetu, s obzirom da studenti mogu steći praktično iskustvo samo u svojstvu hotelskog pomoćnog osoblja“, izjavila je Milićević.

Panel diskusija je bila osobito usmjerena na turističku ponudu u Hercegovačkoj regiji, dok su prisutni zaključili da je povezivanje Međunarodnog aerodroma u Mostaru sa većim evropskim gradovima putem redovnih letova jedan od najznačajnijih koraka u razvoju ove regije.

Panel diskusiji su prisustvovali turistički radnici, studenti, predstavnici civilnog društva kao i predstavnici javnih institucija iz Mostarske regije.

EU Info Centar je projekt koji finansira Evropska unija i ima za cilj povećanje razumijevanja bh. građana o EU, njenim institucijama, politikama i programima te o odnosima BiH i EU.

Europa.ba