EU pokrenula novi projekat podrške provedbi zakona u BiH

Početna konferencija twinning projekta „Jačanje provedbe zakona“ kojeg finansira EU se održala u Sarajevu 27. septembra. Tokom naredne dvije godine, ovaj projekat vrijedan 4,5 miliona eura će imati za cilj da dalje unaprijedi policijsku službu i ojača saradnju, koordinaciju i efikasnost agencija za provedbu zakona u BiH u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Projekat provodi konzorcij pod vodstvom austrijskog Saveznog ministratstva unutrašnjih poslova i Agencije za evropske integracije i ekonomski razvoj (AEI), u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Hrvatske i Slovenije. Twinning projektima se okupljaju stručnjaci iz javnog sektora zemalja članica EU i zemalja korisnica kroz zajedničke aktivnosti.

Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH je naglasio značaj vladavine prava i istrajnu podršku EU ovom sektoru. „Važno obilježje ovog projekta je međunarodna saradnja, kao i saradnja bh. agencija. Ovo je u skladu sa aktivnostima Reformske agende, te se ovaj projekat smatra kao korak naprijed u postupku pridruživanja BiH Evropskoj uniji, što će u konačnici biti od koristi građanima”, rekao je Sinno.

Također je pohvalio nedavno potpisivanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između EUROPOL-a i BiH. „Ovim Sporazumom će se proširiti saradnja u borbi protiv prekograničnih kriminalnih aktivnosti putem razmjene informacija, uključujući lične podatke osumnjičenih kriminalaca, kao i putem zajedničkog planiranja operativnih aktivnosti,“ zaključio je Sinno.

Pored ovoga, EU također podržava tehničke kapacitete policijske službe u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija sa opremom u vrijednosti od 1,5 miliona eura, koja je namijenjena za unapređenje IT infrastrukture pojedinačnih policijskih agencija i povećanje kapaciteta za učešće u sistemu razmjene elektronskih podataka policije i tužioca.

Franz Einziger, generalni direktor Sekcije I Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije je istakao veliki značaj prekogranične saradnje prilikom suzbijanja organizovanog kriminala. „Svi znamo da kriminal ne poznaje granice i da globalizacija kriminala predstavlja konstantnu prijetnju. Za uspješno suzbijanje ove prijetnje je neophodno zajednički ujediniti napore. Bosna i Hercegovina je veoma važan partner u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma na Zapadnom Balkanu, ne samo za Austriju, već i za cijelu Evropsku uniju”, izjavio je Einziger.

Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti BiH je izazio svoj stav da će projekat unaprijediti sigurnost u zemlji, te pomoći približavanju agencija za provedbu zakona standardima EU. „Svih 20 agencija unutar sektora unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini se usaglasilo oko postupka programiranja ovog projekta. Opšti prioriteti, ciljevi, mjere i aktivnosti su zajednički identifikovani“, dodao je Rizvo.

Projekat se nastavlja na već postignuti napredak agencija za provedbu zakona u BiH u njihovom daljem unapređivanju policijske službe i jačanju saradnje i koordinacije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije u skladu sa najboljim primjerima EU i acquis-om, ukoliko je to primjenjivo.

EU će uskoro i pokrenuti dodatni twinning projekat vrijedan 2,5 miliona eura u oblasti borbe protiv pranja novca, sa fokusom na Preporuke Radne grupe za borbu protiv pranja novca, podržavajući strukture za oduzimanje i zapljenu krivično stečene imovine i finansijske istrage, najavljeno je tokom konferencije.

Konferenciji su prisustvovali Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH, Darko Ćulum, direktor Policije Republike Srpske, Goran Pisić, šef Policije Brčko distrikta, generalni direktori ministarstava unutrašnjih poslova twinning zemalja partnera, predstavnici bh. i entitetskih agencija za provedbu zakona, te međunarodne zajednice.

Europa.ba