Bolje usluge građanima u fokusu pomoći EU pravosuđu BiH

U okviru pomoći EU za unapređenje vladavine prava i pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, Evropska unija i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine započeli su trogodišnji projekat “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana”.

Projekat, koji finansira EU, vrijedan gotovo 6 miliona eura pomoći će sudovima i tužilaštvima u pružanju boljih usluga građanima Bosne i Hercegovine i povećanju efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine.

Projekat će podržati napore sudova i tužilaštava u postizanju kredibilnih rezultata u radu na predmetima organizovanog kriminala i korupcije, kao i drugim predmetima koji utiču na živote građana BiH, kao što su stečajni predmeti.

Pored toga, projekat će uključivati aktivnosti usmjerene na provođenje preporuka Evropske komisije koje proizilaze iz procesa peer review-a, a u cilju usklađivanja disciplinskih postupaka, postupka odabira i imenovanja sudija i tužilaca, te postupka njihovog ocjenjivanja sa evropskim standardima.

Ovi napori treba da doprinesu većoj pouzdanosti pravosudnog sistema u BiH, kako bi građani BiH mogli u potpunosti biti sigurni da je sistem sposoban da ih zaštiti od kriminala, a posebno od organizovanog kriminala i korupcije.

Ovo je važan korak u reformi vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koja će, nakon što bude ostvarena, garantovati potpunu zaštitu građanskih prava i jednak pristup pravdi za sve.

Europa.ba