Učešće organizacija civilnog društva ključno za proces EU integracija

Otvoreni i konstruktivni dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka u Bosni i Hercegovini je preduslov napretka u procesu evropskih integracija“, zaključeno je danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH na prezentaciji tri web portala koji će omogućiti građanima i civilnom društvu u BiH učešće u procesu donošenja odluka.

Internet platforme eKonsultacije, eRegistar asocijacija i udruženja i kumulativni eRegistar su razvijeni u okviru projekta ‘Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH’. Projekat je finansirala Evropska unija u vrijednosti od oko 570.000 eura, u cilju jačanja učešća i uključenja organizacija civilnog društva u proces razvoja politika te proces evropskih integracija i jačanja e-uprave.

Tokom predstavljanja platformi i njihovog dosadašnjeg utjecaja, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef EU Delegacije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH je naglasio značaj otvorenog, transparentnog i kontinuiranog dijaloga kako bi se unaprijedio proces razvoja politika i monitoring rada institucija.

„Građani biraju političare i njihov glas se mora čuti. Pozivam sve nivoe vlasti u BiH da prepoznaju značaj ovih platformi i uključe se u proces transparentnog i učinkovitog dijaloga s građanima i nevladinim organizacijama u BiH,“ rekao je ambasador Wigemark.

Evropska unija povećava finansijsku pomoć za razvoj civilnog društva i nedavno je potpisala devet ugovora s 18 organizacija civilnog društva iz BiH u vrijednosti od četiri miliona eura.

Europa.ba