Građani nedovoljno informisani o aktivnostima tijela za borbu protiv korupcije

Više od 25 stručnjaka iz tijela za borbu protiv korupcije i predstavnika medija razgovaralo je o informisanju građana o aktivnostima u ovom polju na Stručnom okruglom stolu koji je 14. maja održan u Sarajevu.  Skup je organizovan u okviru projekta institucionalne podrške antikorupciji IPAK koji finansira Evropska unija.

Analize sačinjene u toku projekta  ukazuju da antikorupcijska tijela i institucije nedovoljno komuniciraju o rezultatima svojih aktivnosti, bilo usljed nedovoljne nezavisnosti, manjka kapaciteta i vještina, ili spremnosti da javno govore o osjetljivim pitanjima.

“Potrebno je ohrabriti građane da se suoče s korupcijom i pokazati im da se protiv nje ipak može boriti. Da bi se to postiglo, građani treba da vide da postoje antikorupcijska tjela koja će ih podržati i koja postižu rezultate u sprečavanju korupcije.” Izjavio je voditelj IPAK projekta Zoran Jačev. U cilju unapređenja komunikacije tijela za borbu protiv korupcije sa medijima i nevladinim organizacijama, stručnjaci IPAK projekta izradili su model obuke i nacrt strategije za kvalitetnu komunikaciju koja je razmatrana zajedno sa novinarima, te predstavnicima antikorupcijskih tijela i nevladinih organizacija.

Pored strateškog pristupa, razgovaralo se i uvođenju modela komuniciranja putem interneta i digitalnih platformi. Samo jedno od 14 antikorupcijskih tijela i institucija ima svoju internet stranicu, dok ostali uglavnom objavljuju informacije o svojim aktivnostima na  internet stranicama vlada.

Ukazano je na potrebu da novinari posvete više pažnje prevenciji korupcije, posebno imajući na umu da su mediji jedni od važnih aktera u borbi protiv korupcije.

Projekat ‘Institucionalna podrška za borbu protiv korupcije – IPAK’ finansira Evropska unija u vrijednosti od 750,000 eura namjenjenih za pomoć nadležnim institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima. Projekat će osigurati harmonizirani rad institucija, privatnog sektora, organizacija civilnog društva, građana i medija kako bi se pomoglo i unaprijedilo provođenje anti-korupcijskih mjera.

 

Europa.ba