EU osigurala 14,8 miliona eura pomoći izbjeglicama i migrantima u BiH

Evropska unija je danas izvijestila o 14,8 miliona eura za potrebe migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Iznos predviđa 13 miliona eura podrške za upravljanje migracijama, o čemu je 21. Juna potpisan provedbeni sporazum s Međunarodnom organizacijom za migracije, dok je preostalih 1,8 miliona eura namijenjeno za humanitarnu pomoć.

Time je ukupna dosadašnja pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini za rješavanje pitanja povećanih migracijskih tokova od 2018. godine dosegla 24 miliona eura (20,2 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć i 3,8 miliona eura humanitarne pomoći). Riječ je o dodatnim iznosima na već postojećih 24,6 miliona eura koje je Evropska unija osigurala za Bosnu i Hercegovinu u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama od 2007. godine.

Johannes Hahn, komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, ističe: „Kao što se navodi u nedavnom Mišljenju Komisije, potrebno je da vlasti Bosne i Hercegovine osiguraju učinkovitu koordinaciju kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na svim nivoima, kao i funkcioniranje sistema azila, što je nužno kako bi zemlja u potpunosti iskoristila značajnu pomoć Evropske unije i to u interesu izbjeglica i migranata, kao i lokalnih zajednica.“

Christos Stylianides, komesar Evropske unije za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, naglašava: „EU je posvećena pružanju pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija te zadovoljavanju osnovnih potreba izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini, kao dopune naporima domaćih vlasti. Važno je da dobrobit izbjeglica i migranata bude u fokusu prilikom odlučivanja o lokacijama i kvaliteti prihvatnih centara..

Na temelju rezultata prethodne pomoći, ovim sredstvima će se osigurati smještaj za oko 5.000 izbjeglica, tražitelja azila i migranata, omogućiti pristup zdravstvenim uslugama i zaštiti te pružiti pomoć onima koji borave izvan prihvatnih centara. Za one u stanju potrebe, osigurat će se i jakne, cipele i vreće za spavanje. Nesmetani pristup humanitarnih partnera onima kojima je pomoć potrebna je od ključne važnosti za rješavanje humanitarnih potreba.

Finansiranje Evropske unije također će ojačati kapacitete vlasti Bosne i Hercegovine za upravljanje granicama, kao i za identifikaciju, registraciju i upućivanje izbjeglica, tražitelja azila i migranata na dostupne usluge. Također će se podržati i dobrovoljni povratak.

Opće informacije

Od početka izbjegličke krize na Zapadnom Balkanu, Evropska unija je izdvojila više od 25 miliona eura humanitarne pomoći za pomoć izbjeglicama i migrantima u Srbiji, a preko 4 miliona eura za Sjevernu Makedoniju. Humanitarna pomoć Evropske unije koristi se za pomoć najranjivijim izbjeglicama i migrantima u zadovoljavanju osnovnih potreba i očuvanju njihovog dostojanstva. Pored humanitarne pomoći, Evropska unija je osigurala partnerima sa Zapadnog Balkana značajnu finansijsku podršku u iznosu od 98,2 miliona eura za aktivnosti povezane s migracijskom i izbjegličkom krizom, a sredstva se primarno realiziraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Od 2007. godine Evropska unija je osigurala pomoć Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 44,8 miliona eura u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz Instrument pretpristupne pomoći. Zemlja je također imala koristi od regionalnog IPA programa „Podrška zaštitno-osetljivim sistemima upravljanja migracijama“ u vrijednosti od gotovo 14,5 miliona eura. Do sada je osigurana hitna humanitarna pomoć u iznosu od 3,8 miliona eura.

Prema procjenama vlasti, preko 33.300 izbjeglica i migranata ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od januara 2018. godine. Oko 8.000 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć trenutno su u zemlji, većinom u Unsko-sanskom kantonu. Približno 4.500 ih je zbrinuto u privremenim prihvatnim centrima koje finansira Evropska unija.

Od petka, 14. juna, lokalne vlasti su nastavile sa prisilnim izmještanjem 900 do 1000 izbjeglica i migranata na novu lokaciju Vučijak koju Evropska unija i UN smatraju neodgovarajućom. Navedena lokacija, bez potrebne infrastrukture u smislu vode, kanalizacije ili električne energije, okružena minskim poljima, predstavlja jasnu opasnost za živote i zdravlje migranata. Nadalje, zemljište je nekadašnje odlagalište otpada i još uvijek postoji mogućnost prisustva otrovnih tvari. Evropska unija je zabrinuta za dobrobit onih koji su tamo izmješteni te je, zajedno sa svojim humanitarnim partnerima, zatražila od vlasti da prekinu s praksom prisilnog izmještanja i osiguraju dostojanstvena i sigurna rješenja za prihvat. Evropska unija je također zabrinuta namjerom vlasti da poduzmu mjere protiv humanitarnih partnera.

Sredstva u iznosu od 13 miliona eura dodjeljuju se temeljem Odluke Komisije C (2019) 3189 o podršci Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima za 2019. godinu.

Iznos od 1,8 miliona eura koji je najavljen danas temelji se na Provedbenoj odluci Komisije C (2019) 17 o finansiranju operativnih prioriteta humanitarne pomoći iz općeg budžeta Evropske unije za 2019. ECHO/WWD/BUD/2019/01000.

Za više informacija:

Brošura DG ECHO: Bosna i Hercegovina

Europa.ba