Preporuka za Bodø (Norveška) za evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine iz zemalja EFTA/EEA, zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU

Brisel, 25.09.2019.

Nakon dvodnevnog sastanka u Briselu, predsjedavajući stručnog vijeća evropskih prijestolnica kulture objavio je 25. septembra preporuku za grad Bodø za naslov evropske prijestolnice kulture za 2024. godinu iz zemalja EFTA/EEA, zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Pokrenut 1985. godine, program Evropske prijestolnice kulture prerastao je u jedan od najambicioznijih kulturnih projekata u Evropi i jednu od najvažnijih aktivnosti EU.

Cilj sheme je relevantniji nego ikad: pružiti Evropljanima prilike da nauče više o kulturama jedni od drugih, da uživaju u svojoj zajedničkoj istoriji i vrijednostima te iskuse osjećaj pripadnosti istoj zajednici.

Tibor Navracsics, evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, istaknuo je:

„U 2024. godini ćemo opet imati evropsku prijestolnicu kulture izvan Evropske unije. Nakon Novog Sada (Srbija) 2021. godine, red je da Bodø bude u središtu pažnje godinu dana. Uvjeren sam da će grad i regija iskoristiti ovu priliku za jačanje svojih kulturnih i drugih veza s Evropskom unijom. Nadam se da će i ovaj naslov također potaknuti kulturnu živost i ambicije grada, donijeti kulturu i kulturnu baštinu u samo središte njegovih različitih zajednica i promovirati interkulturalni dijalog u regiji. Posjetitelji iz cijele Evrope i šire moći će otkriti grad i njegova kulturna dobra, ali i cijeniti raznolikost kultura na našem kontinentu. Siguran sam da će Bodø ostvariti dugoročne kulturne, ekonomske i socijalne koristi koje sa sobom nosi naslov evropske prijestolnice kulture.“

Opće informacije

U skladu s Odlukom Evropskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije evropskih prijestolnica kulture, u 2024. godini su planirane tri evropske prijestolnice kulture: jedna u Estoniji, jedna u Austriji i jedna u zemljama EFTA/EEA, zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU-u, a koje učestvuju u aktuelnom programu Kreativna Evropa.

Prema sadašnjoj shemi za imenovanje Evropske prijestolnice kulture, izbor ima dva kruga: predizborni krug (nakon kojeg se sastavlja uži izbor gradova kandidata) i posljednji krug odabira nekih devet mjeseci kasnije (preporuka za naslov se daje za jedan grad). Izabrane gradove formalno određuje relevantna zemlja članica (ili Komisija za gradove u državama koje nisu članice EU).

Kriteriji za odabir predviđaju da gradovi trebaju pripremiti kulturni program sa snažnom evropskom dimenzijom, koji potiče učešće aktera grada, kao i njegovih različitih naselja i privlači posjetitelje iz cijele zemlje i Evrope. Program mora imati trajan utjecaj i doprinijeti dugoročnom razvoju grada. Gradovi također moraju pokazati da imaju podršku relevantnih javnih lokalnih vlasti i sposobnost realizacije projekta.

Što se tiče konkurencije između gradova u zemljama EFTA/EEA, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, Komisija je objavila poziv za podnošenje prijava gradova u septembru 2017. godine. Poziv je bio otvoren za gradove u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Islandu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Norveškoj. Poziv nije bio otvoren za gradove u Srbiji, jer će Novi Sad u Srbiji biti domaćin manifestacije 2021. godine. Pet gradova prijavilo se za prvi krug: Banja Luka, Bodø, Mostar, Srebrenica i Tirana. Sastanak predizbornog kruga održan je u Briselu 21. do 22. novembra 2018. godine, kada su u uži izbor ušla tri grada (Banja Luka, Bodø i Mostar). Imali su vremena do 23. avgusta 2019. godine da ispune svoje prijave, a zatim su pozvani na završni krug izbora u Briselu 24. septembra.

Prijave je razmatralo vijeće sastavljeno od 10 nezavisnih stručnjaka koje su imenovale institucije i tijela EU (Evropski parlament, Vijeće, Komisija i Odbor regija).

Sastanak za završni krug izbora za natjecanje u Estoniji održan je u Talinu 28. avgusta (kada je preporuka za naslov data za Tartu), dok će se sastanak za završni krug za natjecanje u Austriji održati u Beču 10. i 12. novembra 2019. godine.

Nakon gradova Matera (Italija) i Plovdiv (Bugarska) ove godine, Rijeka (Hrvatska) i Galway (Irska) su evropske prijestolnice kulture za 2020. godinu, Elefsina (Grčka), Temišvar (Rumunija) i Novi Sad (Srbija, zemlja kandidat za članstvo u EU) za 2021. godinu, Kaunas (Litvanija) i Esch-sur-Alzette (Luksemburg) 2022. i Veszprém (Mađarska) za 2023. godinu.

Za više informacija

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/30-years-brochure_en.pdf

European Commission: Culture

Creative Europe on Facebook

Creative Europe on Twitter

Europa.ba